Peginterferon Alfa-2b lub Alfa-2a z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Maj. 28, 2018 by

McHutchison i in. (Wydanie 6 sierpnia) opisują podobną częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów, którzy otrzymywali małą dawkę peginterferonu alfa-2b z rybawiryną i pacjentów, którzy otrzymywali inne schematy leczenia.

Poprawa słuchu po Bevacizumab dla Neurofibromatosis Type 2

Maj. 28, 2018 by

Plotkin i in. (Wydanie z 23 lipca) informują o utrzymującym się zmniejszeniu objętości guza u 4 z 10 pacjentów i odpowiedzi słuchowej u 4 z 10 pacjentów z neurofibromatozą typu

Odporność na artemizynę w malarii Plasmodium falciparum

Maj. 28, 2018 by

Dondorp i in. (Wydanie z 30 lipca) opisuje Plasmodium falciparum odporne na artemizynę, w oparciu o wydłużony czas usuwania pasożyta, w Pailin w zachodniej Kambodży, w porównaniu z Wang Pha,

Skumulowane współczynniki urodzeń na żywo w badaniu pojedynczego embrionalnego lub podwójnego transferu zarodków

Maj. 28, 2018 by

W Journal przedstawiliśmy wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania porównującego wyniki ciąży u pacjentów poddawanych zapłodnieniu in vitro (IVF), w tym świeżego pojedynczego zarodka, a następnie, jeśli po cyklu świeżego zarodka nie