Posted by on 1 września 2019

Nie jest możliwe, aby poszczególni lekarze lub grupy lekarzy przeprowadzali niezbędne analizy i rozpowszechniali wyniki w całej społeczności opieki zdrowotnej. Aby zrealizować to zadanie, Kongres powinien stworzyć quasi-niezależny instytut do oceny technologii przy stałych, zapewnionych środkach finansowych, takich jak stały procent rocznych wydatków Medicare.4 Oceny dokonywane przez ten instytut będą początkowo szczególnie cenne dla komisji eksperckiej, która jest oskarżony o uczynienie metod płatności Medicare bardziej wydajnymi i sprawiedliwymi. Jednym z pominięć zalecanych reform jest propozycja drastycznego zwiększenia liczby ubezpieczonych Amerykanów. Opowiadam się za zwiększeniem zasięgu i opowiadam się za powszechnym ubezpieczeniem, finansowanym z podatku od wartości dodanej, przeznaczonego na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich. Aby być zrównoważonym, rozszerzonemu zasięgowi muszą towarzyszyć odpowiednie nowe dochody oraz zmiany w organizacji i świadczeniu opieki, która pozwoli przewidzieć niższe koszty. Propozycje, które są obecnie rozpatrywane w celu rozszerzenia zasięgu, nie spełniają tego testu. W istocie uważam, że proponowane rozszerzenie ubezpieczenia na podstawie stosunku pracy (poprzez mandaty pracodawców) i rozszerzenie ubezpieczenia sprawdzanego pod względem dochodów, takiego jak Medicaid (poprzez podniesienie progu dochodowego w zakresie kwalifikowalności), jest niewłaściwą drogą. Te nieskuteczne i niesprawiedliwe metody przyczyniają się do naszych obecnych problemów i muszą zostać ostatecznie zastąpione.
Uważam, że cztery proponowane tu reformy mają większe szanse na uczynienie dobra niż na szkodę, obniżą raczej niż podniosą deficyt i wzmocnią się nawzajem. Biorąc pod uwagę złożoność opieki zdrowotnej, to jest to, czego możemy się spodziewać, dopóki kompleksowa zmiana w finansowaniu i organizacji opieki nie stanie się politycznie możliwa.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp0907979) został opublikowany 7 października 2009.
Author Affiliations
Ze Stanford University, Stanford, Kalifornia.

[więcej w: tawol, infanrix hexa opinie, lupiez rozowy ]

 1. Dominika
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usg tarczycy Warszawa[…]

 2. Aniela
  15 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Grave Digger
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka w domu[…]

 4. Dominik
  19 stycznia 2019

  Uprawiam delikatnie sport

 5. Hanna
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wkładki do butów do biegania[…]

 6. Alicja
  23 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: infanrix hexa opinie lupiez rozowy tawol

Posted by on 1 września 2019

Nie jest możliwe, aby poszczególni lekarze lub grupy lekarzy przeprowadzali niezbędne analizy i rozpowszechniali wyniki w całej społeczności opieki zdrowotnej. Aby zrealizować to zadanie, Kongres powinien stworzyć quasi-niezależny instytut do oceny technologii przy stałych, zapewnionych środkach finansowych, takich jak stały procent rocznych wydatków Medicare.4 Oceny dokonywane przez ten instytut będą początkowo szczególnie cenne dla komisji eksperckiej, która jest oskarżony o uczynienie metod płatności Medicare bardziej wydajnymi i sprawiedliwymi. Jednym z pominięć zalecanych reform jest propozycja drastycznego zwiększenia liczby ubezpieczonych Amerykanów. Opowiadam się za zwiększeniem zasięgu i opowiadam się za powszechnym ubezpieczeniem, finansowanym z podatku od wartości dodanej, przeznaczonego na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich. Aby być zrównoważonym, rozszerzonemu zasięgowi muszą towarzyszyć odpowiednie nowe dochody oraz zmiany w organizacji i świadczeniu opieki, która pozwoli przewidzieć niższe koszty. Propozycje, które są obecnie rozpatrywane w celu rozszerzenia zasięgu, nie spełniają tego testu. W istocie uważam, że proponowane rozszerzenie ubezpieczenia na podstawie stosunku pracy (poprzez mandaty pracodawców) i rozszerzenie ubezpieczenia sprawdzanego pod względem dochodów, takiego jak Medicaid (poprzez podniesienie progu dochodowego w zakresie kwalifikowalności), jest niewłaściwą drogą. Te nieskuteczne i niesprawiedliwe metody przyczyniają się do naszych obecnych problemów i muszą zostać ostatecznie zastąpione.
Uważam, że cztery proponowane tu reformy mają większe szanse na uczynienie dobra niż na szkodę, obniżą raczej niż podniosą deficyt i wzmocnią się nawzajem. Biorąc pod uwagę złożoność opieki zdrowotnej, to jest to, czego możemy się spodziewać, dopóki kompleksowa zmiana w finansowaniu i organizacji opieki nie stanie się politycznie możliwa.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp0907979) został opublikowany 7 października 2009.
Author Affiliations
Ze Stanford University, Stanford, Kalifornia.

[więcej w: tawol, infanrix hexa opinie, lupiez rozowy ]

 1. Dominika
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usg tarczycy Warszawa[…]

 2. Aniela
  15 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 3. Grave Digger
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka w domu[…]

 4. Dominik
  19 stycznia 2019

  Uprawiam delikatnie sport

 5. Hanna
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wkładki do butów do biegania[…]

 6. Alicja
  23 stycznia 2019

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: infanrix hexa opinie lupiez rozowy tawol