Posted by on 13 listopada 2018

Dokładniejszą metodą oznaczania poziomu diastazy w krwi jest metoda Chrometzki – Ehremanna. Niestety, warunki, których ona wymaga, zwłaszcza konieczność bezwzględnej jałowości podczas całego postępowania, są przeszkodą w jej stosowaniu dla celów praktycznych. Oznaczanie dializy metodą Bondiego polega na oznaczaniu ilości kwasów tłuszczowych, wytworzonych przy rozkładzie oliwy przez lipazę. Odczynniki: 1) chemicznie czysta oliwa; 2) 9670 alkohol; 3) 270 roztwór, fenolftaleiny; 4) 0,1-n ług sodowy. Wykonanie: Do 5 ml najczystszej oliwy (oleum olivam purissimum) dodaje się w kolbce 1 ml lub 1/2 ml zupełnie świeżego materiału badanego (zawartości dwunastniczej, surowicy krwi i in.) i po uzyskaniu przez dokładne zmieszanie jednostajnej zawiesiny wstawia się na godzinę do cieplarki o ciepłocie 38° C. Po tym czasie dodaje się 30 ml 96% alkoholu i jako wskaźnika kilka kropli 2ro roztworu fenolftaleiny. Dodatek alkoholu ma za zadanie powstrzymać rozkład mydeł na kwasy tłuszczowe w okresie późniejszego miareczkowania, który by był przyczyną dużego błędu w obliczeniu. Kwasy tłuszczowe, powstałe wskutek działania lipazy na oliwę, miareczkuje się za pomocą 0,1-n ługu sodowego, dodając go kroplami aż do uzyskania trwałego różowego zabarwienia. Stężenie lipazy we wziętej ilości badanego materiału oznacza się w jednostkach ilością ml 0,1-n ługu sodowego, zużytą do zobojętnienia kwasów tłuszczowych. W warunkach prawidłowych zawartość dwuna stnicza ma mniej więcej 50-60 jednostek Iipazy. [podobne: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, lekarstwo z orzecha włoskiego, skierowania do sanatorium zwroty ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarstwo z orzecha włoskiego ośrodek leczenia uzależnień wrocław skierowania do sanatorium zwroty

Posted by on 13 listopada 2018

Dokładniejszą metodą oznaczania poziomu diastazy w krwi jest metoda Chrometzki – Ehremanna. Niestety, warunki, których ona wymaga, zwłaszcza konieczność bezwzględnej jałowości podczas całego postępowania, są przeszkodą w jej stosowaniu dla celów praktycznych. Oznaczanie dializy metodą Bondiego polega na oznaczaniu ilości kwasów tłuszczowych, wytworzonych przy rozkładzie oliwy przez lipazę. Odczynniki: 1) chemicznie czysta oliwa; 2) 9670 alkohol; 3) 270 roztwór, fenolftaleiny; 4) 0,1-n ług sodowy. Wykonanie: Do 5 ml najczystszej oliwy (oleum olivam purissimum) dodaje się w kolbce 1 ml lub 1/2 ml zupełnie świeżego materiału badanego (zawartości dwunastniczej, surowicy krwi i in.) i po uzyskaniu przez dokładne zmieszanie jednostajnej zawiesiny wstawia się na godzinę do cieplarki o ciepłocie 38° C. Po tym czasie dodaje się 30 ml 96% alkoholu i jako wskaźnika kilka kropli 2ro roztworu fenolftaleiny. Dodatek alkoholu ma za zadanie powstrzymać rozkład mydeł na kwasy tłuszczowe w okresie późniejszego miareczkowania, który by był przyczyną dużego błędu w obliczeniu. Kwasy tłuszczowe, powstałe wskutek działania lipazy na oliwę, miareczkuje się za pomocą 0,1-n ługu sodowego, dodając go kroplami aż do uzyskania trwałego różowego zabarwienia. Stężenie lipazy we wziętej ilości badanego materiału oznacza się w jednostkach ilością ml 0,1-n ługu sodowego, zużytą do zobojętnienia kwasów tłuszczowych. W warunkach prawidłowych zawartość dwuna stnicza ma mniej więcej 50-60 jednostek Iipazy. [podobne: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, lekarstwo z orzecha włoskiego, skierowania do sanatorium zwroty ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarstwo z orzecha włoskiego ośrodek leczenia uzależnień wrocław skierowania do sanatorium zwroty