Posted by on 1 września 2019

Duża część tych pacjentów była niestabilna lub miała łatwe do zidentyfikowania stany chorobowe, które były odpowiedzialne za nieprawidłowe wartości laboratoryjne (np. Przewlekła choroba wątroby, rak limboreticular lub niedawna chemioterapia); dlatego chorzy ci zostali wykluczeni. Dwudziestu jeden pacjentów przeprowadzono wywiady i przetestowano serologicznie; cztery miały podwyższony poziom przeciwciał przeciwko E. chaffeensis (pacjenci 1, 2, 3 i 4 w tabeli 1). Spośród 34 pacjentów zakwalifikowanych do badania prospektywnego 10 odmówiło udziału. Z pozostałych 24 pacjentów 3 spełniało definicję przypadku (pacjenci 9, 10 i 11 w tabeli 1).
Case-Control Study
Dwudziestu jeden pacjentów zidentyfikowanych w badaniu prospektywnym nie miało wzrostu przeciwciał. Próbki krwi uzyskano od sześciu do testów PCR; wszystkie były negatywne. Tych 21 pacjentów służyło jako kontrola dla 11 pacjentów z przypadkami. Wszystkie choroby kontrolne ustąpiły, ale ostateczna diagnoza kliniczna została ustalona tylko dla dwóch osób, które miały zapalenie tkanki łącznej i zapalenie zatok. Spośród 21 pacjentów z grupy kontrolnej 18 (86 procent) otrzymało leczenie antybiotykami, 14 (67 procent) z analogiem tetracykliny.
Z 11 przypadków pacjentów, 2 nigdy nie miało wykrywalnych przeciwciał przeciwko E. chaffeensis, ale wyniki nested PCR były pozytywne (pacjenci 7 i 10 w Tabeli 1). Obaj ci pacjenci otrzymywali doksycyklinę w ciągu pierwszych 24 godzin po wystąpieniu gorączki. Pozostałe dziewięć miało wykrywalne przeciwciała w ciągu 11 do 45 dni od wystąpienia choroby (zakres odwrotnych mian, od 128 do 4096).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka demograficzna i objawy pacjentów i kontroli. Mediana wieku pacjentów nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej (Tabela 2), chociaż zakres wieku różnił się znacznie w obu grupach. Wąski przedział wiekowy pacjentów objętych badaniem znalazł swoje odzwierciedlenie w miejscu zamieszkania; 91 procent żyło we wspólnocie A, społeczności emerytów, w porównaniu z mniej niż połową kontroli. Pacjenci z przypadkami częściej byli mężczyznami, bawili się w golfa i przypominali ukąszenie kleszcza lub przywiązanie kleszcza w ciągu 14 dni od wystąpienia choroby.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki badań laboratoryjnych podczas choroby pacjentów i kontroli. Objawy pacjentów i pacjentów z grupami kontrolnymi były podobne (Tabela 2); nikt w obu grupach nie miał wysypki. Jednak pacjenci z przypadkiem częściej niż u osób kontrolnych mieli małopłytkowość i mieli mniejszą liczbę leukocytów obwodowych (Tabela 3). Co najmniej 75 procent pacjentów, u których mierzono wątrobową aminotransferazę i stężenie kreatyniny w surowicy, miało podwyższony poziom podczas choroby, w porównaniu z żadnym z pacjentów kontrolnych.
Gospodarstwo domowe Serosurveys
Spośród 190 gospodarstw domowych zaproszonych do udziału w społeczności A i 67 w społeczności B, 179 (94 procent lub 311 osób) i 57 (85 procent lub 92 osoby), odpowiednio, uczestniczyło w serosurvey. Odsetek badanych osób, u których stwierdzono zakażenie E. chaffeensis w przeszłości, był znacznie wyższy w społeczności A (39 z 311 lub 12,5 procent) niż we wspólnocie B (3 z 92 lub 3,3 procent, względne ryzyko w społeczności A w porównaniu ze wspólnotą B, 3,9; przedział ufności 95%, 1,2 do 12,2)
[patrz też: infanrix hexa opinie, mpgkim siemianowice, benalapril ]

 1. Tola
  11 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 2. Pepper Legs
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gabinet kosmetyczny Lublin[…]

 3. Aurelia
  15 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 4. Washer
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wpc[…]

 5. Vortex
  19 stycznia 2019

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 6. Justyna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dom opieki[…]

 7. Stanisław
  23 stycznia 2019

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: benalapril infanrix hexa opinie mpgkim siemianowice

Posted by on 1 września 2019

Duża część tych pacjentów była niestabilna lub miała łatwe do zidentyfikowania stany chorobowe, które były odpowiedzialne za nieprawidłowe wartości laboratoryjne (np. Przewlekła choroba wątroby, rak limboreticular lub niedawna chemioterapia); dlatego chorzy ci zostali wykluczeni. Dwudziestu jeden pacjentów przeprowadzono wywiady i przetestowano serologicznie; cztery miały podwyższony poziom przeciwciał przeciwko E. chaffeensis (pacjenci 1, 2, 3 i 4 w tabeli 1). Spośród 34 pacjentów zakwalifikowanych do badania prospektywnego 10 odmówiło udziału. Z pozostałych 24 pacjentów 3 spełniało definicję przypadku (pacjenci 9, 10 i 11 w tabeli 1).
Case-Control Study
Dwudziestu jeden pacjentów zidentyfikowanych w badaniu prospektywnym nie miało wzrostu przeciwciał. Próbki krwi uzyskano od sześciu do testów PCR; wszystkie były negatywne. Tych 21 pacjentów służyło jako kontrola dla 11 pacjentów z przypadkami. Wszystkie choroby kontrolne ustąpiły, ale ostateczna diagnoza kliniczna została ustalona tylko dla dwóch osób, które miały zapalenie tkanki łącznej i zapalenie zatok. Spośród 21 pacjentów z grupy kontrolnej 18 (86 procent) otrzymało leczenie antybiotykami, 14 (67 procent) z analogiem tetracykliny.
Z 11 przypadków pacjentów, 2 nigdy nie miało wykrywalnych przeciwciał przeciwko E. chaffeensis, ale wyniki nested PCR były pozytywne (pacjenci 7 i 10 w Tabeli 1). Obaj ci pacjenci otrzymywali doksycyklinę w ciągu pierwszych 24 godzin po wystąpieniu gorączki. Pozostałe dziewięć miało wykrywalne przeciwciała w ciągu 11 do 45 dni od wystąpienia choroby (zakres odwrotnych mian, od 128 do 4096).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka demograficzna i objawy pacjentów i kontroli. Mediana wieku pacjentów nie różniła się istotnie od grupy kontrolnej (Tabela 2), chociaż zakres wieku różnił się znacznie w obu grupach. Wąski przedział wiekowy pacjentów objętych badaniem znalazł swoje odzwierciedlenie w miejscu zamieszkania; 91 procent żyło we wspólnocie A, społeczności emerytów, w porównaniu z mniej niż połową kontroli. Pacjenci z przypadkami częściej byli mężczyznami, bawili się w golfa i przypominali ukąszenie kleszcza lub przywiązanie kleszcza w ciągu 14 dni od wystąpienia choroby.
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki badań laboratoryjnych podczas choroby pacjentów i kontroli. Objawy pacjentów i pacjentów z grupami kontrolnymi były podobne (Tabela 2); nikt w obu grupach nie miał wysypki. Jednak pacjenci z przypadkiem częściej niż u osób kontrolnych mieli małopłytkowość i mieli mniejszą liczbę leukocytów obwodowych (Tabela 3). Co najmniej 75 procent pacjentów, u których mierzono wątrobową aminotransferazę i stężenie kreatyniny w surowicy, miało podwyższony poziom podczas choroby, w porównaniu z żadnym z pacjentów kontrolnych.
Gospodarstwo domowe Serosurveys
Spośród 190 gospodarstw domowych zaproszonych do udziału w społeczności A i 67 w społeczności B, 179 (94 procent lub 311 osób) i 57 (85 procent lub 92 osoby), odpowiednio, uczestniczyło w serosurvey. Odsetek badanych osób, u których stwierdzono zakażenie E. chaffeensis w przeszłości, był znacznie wyższy w społeczności A (39 z 311 lub 12,5 procent) niż we wspólnocie B (3 z 92 lub 3,3 procent, względne ryzyko w społeczności A w porównaniu ze wspólnotą B, 3,9; przedział ufności 95%, 1,2 do 12,2)
[patrz też: infanrix hexa opinie, mpgkim siemianowice, benalapril ]

 1. Tola
  11 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 2. Pepper Legs
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Gabinet kosmetyczny Lublin[…]

 3. Aurelia
  15 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 4. Washer
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wpc[…]

 5. Vortex
  19 stycznia 2019

  ozpoznano u mnie nadciśnienie white coat

 6. Justyna
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: dom opieki[…]

 7. Stanisław
  23 stycznia 2019

  mononukleoza

Powiązane tematy z artykułem: benalapril infanrix hexa opinie mpgkim siemianowice

Posted by on 1 września 2019

Duża część tych pacjentów była niestabilna lub miała łatwe do zidentyfikowania stany chorobowe, które były odpowiedzialne za nieprawidłowe wartości laboratoryjne (np. Przewlekła choroba wątroby, rak limboreticular lub niedawna chemioterapia); dlatego chorzy ci zostali wykluczeni. Dwudziestu jeden pacjentów przeprowadzono wywiady i przetestowano serologicznie; cztery miały podwyższony poziom przeciwciał przeciwko E. chaffeensis (pacjenci 1, 2, 3 i 4 w tabeli 1). Spośród 34 pacjentów zakwalifikowanych do badania prospektywnego 10 odmówiło udziału.

(więcej…)

 1. Pluto
  11 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 2. Glyph
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psycholog dziecięcy Warszawa[…]

 3. Flint
  15 stycznia 2019

  Każdy zastrzyk może uszkodzić nerw na przykład

 4. Julita
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu medycyna[…]

 5. Grave Digger
  19 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

 6. Albert
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kofeina[…]

 7. High Kingdom Warrior
  23 stycznia 2019

  Dieta jest najważniejsza

Powiązane tematy z artykułem: infanrix hexa opinie kiedy można zacząć ćwiczyć po cesarce komagra