Posted by on 26 grudnia 2018

Lejek kości sitowej (infundibulum) jest szerszy na dnie niż przy ujściu i ma 1-12 mm głębokości. Blisko jego grzbietowego końca, w dnie lub bocznej ścianie znajduje się ujście zatoki szczękowej. Niektóre przednie komórki sitowe zaczynają się w brzusznej części lejka kości sitowej (infundibttlum). Wyrostek haczykowaty (processus uncinatus). Jest to cienka dodatkowa małżowina, która wychodzi z brzusznej części kości sitowej, przyśrodkowo od kości łzowej. Przegina się on ku dołowi, ku tyłowi i bocznie pod osłoną środkowej małżowiny i leży w poprzek (rozwór półksiężycowaty -hiatus semilunaris), tworząc nosową lub przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej. Jego grzbietowy koniec dzieli się zazwyczaj na dwie części: jedna bardziej stała, która łączy się z wyrostkiem sitowym {processus ethmoidalis) dolnej małżowiny oraz druga mniej stała, wygina się dogłowowo i bocznie poza grzbietowym końcem lejka kości sitowej (infundibulum) i – gdy jest wybitna – tworzy głęboką kieszeń w głąb zatoki szczękowej. Wyrostek haczykowaty proc. uncinatus i ma różne rozmiary i położenie. [więcej w: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, diastaza we krwi, skierowania do sanatorium zwroty ]

Powiązane tematy z artykułem: diastaza we krwi skierowania do sanatorium zwroty uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Posted by on 26 grudnia 2018

Lejek kości sitowej (infundibulum) jest szerszy na dnie niż przy ujściu i ma 1-12 mm głębokości. Blisko jego grzbietowego końca, w dnie lub bocznej ścianie znajduje się ujście zatoki szczękowej. Niektóre przednie komórki sitowe zaczynają się w brzusznej części lejka kości sitowej (infundibttlum). Wyrostek haczykowaty (processus uncinatus). Jest to cienka dodatkowa małżowina, która wychodzi z brzusznej części kości sitowej, przyśrodkowo od kości łzowej. Przegina się on ku dołowi, ku tyłowi i bocznie pod osłoną środkowej małżowiny i leży w poprzek (rozwór półksiężycowaty -hiatus semilunaris), tworząc nosową lub przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej. Jego grzbietowy koniec dzieli się zazwyczaj na dwie części: jedna bardziej stała, która łączy się z wyrostkiem sitowym {processus ethmoidalis) dolnej małżowiny oraz druga mniej stała, wygina się dogłowowo i bocznie poza grzbietowym końcem lejka kości sitowej (infundibulum) i – gdy jest wybitna – tworzy głęboką kieszeń w głąb zatoki szczękowej. Wyrostek haczykowaty proc. uncinatus i ma różne rozmiary i położenie. [więcej w: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, diastaza we krwi, skierowania do sanatorium zwroty ]

Powiązane tematy z artykułem: diastaza we krwi skierowania do sanatorium zwroty uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych