Posted by on 18 września 2019

Lejek kości sitowej (infundibulum) jest szerszy na dnie niż przy ujściu i ma 1-12 mm głębokości. Blisko jego grzbietowego końca, w dnie lub bocznej ścianie znajduje się ujście zatoki szczękowej. Niektóre przednie komórki sitowe zaczynają się w brzusznej części lejka kości sitowej (infundibttlum). Wyrostek haczykowaty (processus uncinatus). Jest to cienka dodatkowa małżowina, która wychodzi z brzusznej części kości sitowej, przyśrodkowo od kości łzowej. Przegina się on ku dołowi, ku tyłowi i bocznie pod osłoną środkowej małżowiny i leży w poprzek (rozwór półksiężycowaty -hiatus semilunaris), tworząc nosową lub przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej. Jego grzbietowy koniec dzieli się zazwyczaj na dwie części: jedna bardziej stała, która łączy się z wyrostkiem sitowym {processus ethmoidalis) dolnej małżowiny oraz druga mniej stała, wygina się dogłowowo i bocznie poza grzbietowym końcem lejka kości sitowej (infundibulum) i – gdy jest wybitna – tworzy głęboką kieszeń w głąb zatoki szczękowej. Wyrostek haczykowaty proc. uncinatus i ma różne rozmiary i położenie. [więcej w: mpgkim siemianowice, depralin opinie, geooptica ]

 1. Norbert
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 2. Snake Eyes
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pielęgnacja skóry[…]

 3. Sugar Man
  19 stycznia 2019

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Overrun
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: diabetolog[…]

 5. Liliana
  23 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: depralin opinie geooptica mpgkim siemianowice

Posted by on 18 września 2019

Lejek kości sitowej (infundibulum) jest szerszy na dnie niż przy ujściu i ma 1-12 mm głębokości. Blisko jego grzbietowego końca, w dnie lub bocznej ścianie znajduje się ujście zatoki szczękowej. Niektóre przednie komórki sitowe zaczynają się w brzusznej części lejka kości sitowej (infundibttlum). Wyrostek haczykowaty (processus uncinatus). Jest to cienka dodatkowa małżowina, która wychodzi z brzusznej części kości sitowej, przyśrodkowo od kości łzowej. Przegina się on ku dołowi, ku tyłowi i bocznie pod osłoną środkowej małżowiny i leży w poprzek (rozwór półksiężycowaty -hiatus semilunaris), tworząc nosową lub przyśrodkową ścianę zatoki szczękowej. Jego grzbietowy koniec dzieli się zazwyczaj na dwie części: jedna bardziej stała, która łączy się z wyrostkiem sitowym {processus ethmoidalis) dolnej małżowiny oraz druga mniej stała, wygina się dogłowowo i bocznie poza grzbietowym końcem lejka kości sitowej (infundibulum) i – gdy jest wybitna – tworzy głęboką kieszeń w głąb zatoki szczękowej. Wyrostek haczykowaty proc. uncinatus i ma różne rozmiary i położenie. [więcej w: mpgkim siemianowice, depralin opinie, geooptica ]

 1. Norbert
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 2. Snake Eyes
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: pielęgnacja skóry[…]

 3. Sugar Man
  19 stycznia 2019

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Overrun
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: diabetolog[…]

 5. Liliana
  23 stycznia 2019

  Lepiej dmuchać na zimne

Powiązane tematy z artykułem: depralin opinie geooptica mpgkim siemianowice