Posted by on 19 września 2018

Metoda Grossa polega na tym, ze rozpuszczona kazeina strąca się 170 wodnoalkoholowym kwasem octowym, natomiast pochodne jej strawienia, tzw. kazeozy, pozostają w roztworze. Odczynniki: 1) 1% zasadowy roztwór kazeiny, przyrządzony przez rozpuszczenie 1,0 najczystszej kazeiny (caseinum purissimum) Grublera przy ogrzewaniu na łaźni wodnej w litrze 1%0 węgla sodowego; 2) 170 wodno-alkoholowy kwas octowy o składzie: kwasu octowego Iodowatego (acidum aceticum glaciale) 1 część, wody przekroplonej 49 części i alkoholu 96% – 50 części. Wykonanie: Do 12 probówek – prócz pierwszej wlewa się po 1 ml wody przekroplonej, następnie do pierwszej i do drugiej probówki po 1 ml badanego materiału, z drugiej probówki odciąga się pipetą 1 ml mieszaniny i dodaje się do trzeciej, z trzeciej po zmieszaniu odciąga się także 1 ml jej zawartości i dodaje do czwartej itd. aż do ostatniej. Z ostatniej probówki odciąga się 1 ml mieszaniny i wylewa się na zewnątrz. W ten sposób otrzymuje się szereg rozcieńczeń badanego materiału, z których każde następne zawiera połowę zawartości poprzedniego rozcieńczenia: pierwsza probówka zawiera 1 ml badanego materiału, druga – 0,5 ml, trzecia – 0,25 ml itd., przy czym w każdej probówce znajduje się 1 ml płynu. Teraz do każdej probówki dodaje się po 2 ml odczynnika kazeinowego 1 próbówki wstawia się na 30 minut do, cieplarki o ciepłocie 380 C. Po tym czasie szybko, ochładza się probówki pod prądem zimnej wody, by przetwarzać dalsze trawienie, i do k ażdej dodaje się, wiewając po ścianie, po 6 kropli odczynnika octowego. W miejscu zetknięcia się płynów w probówkach z niestrawioną kazeiną powstaje biały pierścień. Pierścień powstający w pierwszych probówkach, jeżeli się bada zawartość dwunastniczą, nie ma znaczenia, gdyż zależy od strącenia kwasów żółciowych. Najmniejsza ilość badanego materiału, która strawia 2 ml roztworu kazeiny w ciepłocie 38° C przez 30 minut, zawiera dwie jednostki trypsyny. Jeżeli zatem w probówce I zawierającej 0,016 ml badanego materiału po dodaniu odczynnika octowego nie ma pierścienia, a w następnej z ilością 0,008 ml badanego, materiału, powstaje pierścień, to 1ml badanego materiału zawiera 2 : 0,016 = 126 jednostek tryptycznych. [podobne: zaostrzenie pochp, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, peeling z kwasem salicylowym ]

Powiązane tematy z artykułem: peeling z kwasem salicylowym uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych zaostrzenie pochp

Posted by on 19 września 2018

Metoda Grossa polega na tym, ze rozpuszczona kazeina strąca się 170 wodnoalkoholowym kwasem octowym, natomiast pochodne jej strawienia, tzw. kazeozy, pozostają w roztworze. Odczynniki: 1) 1% zasadowy roztwór kazeiny, przyrządzony przez rozpuszczenie 1,0 najczystszej kazeiny (caseinum purissimum) Grublera przy ogrzewaniu na łaźni wodnej w litrze 1%0 węgla sodowego; 2) 170 wodno-alkoholowy kwas octowy o składzie: kwasu octowego Iodowatego (acidum aceticum glaciale) 1 część, wody przekroplonej 49 części i alkoholu 96% – 50 części. Wykonanie: Do 12 probówek – prócz pierwszej wlewa się po 1 ml wody przekroplonej, następnie do pierwszej i do drugiej probówki po 1 ml badanego materiału, z drugiej probówki odciąga się pipetą 1 ml mieszaniny i dodaje się do trzeciej, z trzeciej po zmieszaniu odciąga się także 1 ml jej zawartości i dodaje do czwartej itd. aż do ostatniej. Z ostatniej probówki odciąga się 1 ml mieszaniny i wylewa się na zewnątrz. W ten sposób otrzymuje się szereg rozcieńczeń badanego materiału, z których każde następne zawiera połowę zawartości poprzedniego rozcieńczenia: pierwsza probówka zawiera 1 ml badanego materiału, druga – 0,5 ml, trzecia – 0,25 ml itd., przy czym w każdej probówce znajduje się 1 ml płynu. Teraz do każdej probówki dodaje się po 2 ml odczynnika kazeinowego 1 próbówki wstawia się na 30 minut do, cieplarki o ciepłocie 380 C. Po tym czasie szybko, ochładza się probówki pod prądem zimnej wody, by przetwarzać dalsze trawienie, i do k ażdej dodaje się, wiewając po ścianie, po 6 kropli odczynnika octowego. W miejscu zetknięcia się płynów w probówkach z niestrawioną kazeiną powstaje biały pierścień. Pierścień powstający w pierwszych probówkach, jeżeli się bada zawartość dwunastniczą, nie ma znaczenia, gdyż zależy od strącenia kwasów żółciowych. Najmniejsza ilość badanego materiału, która strawia 2 ml roztworu kazeiny w ciepłocie 38° C przez 30 minut, zawiera dwie jednostki trypsyny. Jeżeli zatem w probówce I zawierającej 0,016 ml badanego materiału po dodaniu odczynnika octowego nie ma pierścienia, a w następnej z ilością 0,008 ml badanego, materiału, powstaje pierścień, to 1ml badanego materiału zawiera 2 : 0,016 = 126 jednostek tryptycznych. [podobne: zaostrzenie pochp, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, peeling z kwasem salicylowym ]

Powiązane tematy z artykułem: peeling z kwasem salicylowym uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych zaostrzenie pochp