Posted by on 21 listopada 2018

Od tętnicy szyjnej zewnętrznej odchodzi tętnica szczękowa zewnętrzna i wewnętrzna (a. maxillaris ex terna et interna). Jak wiadomo, zatoki boczne nosa są wgłobieniami błony śluzowej nosa. Błona śluzowa, gdy wrasta do najdalszych zakątków komór powietrznych, prowadzi własne naczynia krwionośne z bocznych ścian nosa. Poza tym zatoki mają dodatkowe ukrwienie poprzez ściany kostne. Główne zaopatrzenie tętnicze dla zatok i jam nosa pochodzi od tętnicy klinowo-podniebiennej (a. sphenopalatina), końcowej gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrzne j (a. maxillaris interna). Tętnica ta wchodzi przez otwór klinowo-podniebienny (loramen sphenopalatinum), który mieści SIC w bocznej ścianie nosa, tuż powyżej tylnego końca środkowej małżowiny. Krew żylna nosa i zatok uchodzi przez trzy główne drogi: 1) poprzez żyły sitowe (v. ethmoideae) do żyły ocznej, a stąd poprzez żyły opony twardej do zatoki jamistej (sinus cauernosus) i zatoki strzałkowej górnej (sinus sagittalis sup. ), 2) gałązki boczne i gałązki przegrody. żyły klinowo-podniebiennej uchodzą do splotu skrzydłowatego, żyły twarzowej przedniej i tylnej (plexus pterygoideus, v. facialis ant. et posterior), 3) żyła kątowa (v. angularis) uchodzi zarówno do żyły ocznej jak i do żyły twarzowej przedniej. [przypisy: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, badania po poronieniach na nfz, badania po poronieniach na nfz wesele ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po poronieniach na nfz lekarz od paznokci ośrodek leczenia uzależnień wrocław

Posted by on 21 listopada 2018

Od tętnicy szyjnej zewnętrznej odchodzi tętnica szczękowa zewnętrzna i wewnętrzna (a. maxillaris ex terna et interna). Jak wiadomo, zatoki boczne nosa są wgłobieniami błony śluzowej nosa. Błona śluzowa, gdy wrasta do najdalszych zakątków komór powietrznych, prowadzi własne naczynia krwionośne z bocznych ścian nosa. Poza tym zatoki mają dodatkowe ukrwienie poprzez ściany kostne. Główne zaopatrzenie tętnicze dla zatok i jam nosa pochodzi od tętnicy klinowo-podniebiennej (a. sphenopalatina), końcowej gałęzi tętnicy szczękowej wewnętrzne j (a. maxillaris interna). Tętnica ta wchodzi przez otwór klinowo-podniebienny (loramen sphenopalatinum), który mieści SIC w bocznej ścianie nosa, tuż powyżej tylnego końca środkowej małżowiny. Krew żylna nosa i zatok uchodzi przez trzy główne drogi: 1) poprzez żyły sitowe (v. ethmoideae) do żyły ocznej, a stąd poprzez żyły opony twardej do zatoki jamistej (sinus cauernosus) i zatoki strzałkowej górnej (sinus sagittalis sup. ), 2) gałązki boczne i gałązki przegrody. żyły klinowo-podniebiennej uchodzą do splotu skrzydłowatego, żyły twarzowej przedniej i tylnej (plexus pterygoideus, v. facialis ant. et posterior), 3) żyła kątowa (v. angularis) uchodzi zarówno do żyły ocznej jak i do żyły twarzowej przedniej. [przypisy: ośrodek leczenia uzależnień wrocław, badania po poronieniach na nfz, badania po poronieniach na nfz wesele ]

Powiązane tematy z artykułem: badania po poronieniach na nfz lekarz od paznokci ośrodek leczenia uzależnień wrocław