Schizofrenia okreslona genetycznie nie jest zwiazana z uposledzona homeostaza glukozy

Gru. 15, 2018 by

Historia powiklan polozniczych wiaze sie z ryzykiem progresji od zagrozonego stanu psychicznego do psychozy

Gru. 15, 2018 by

Kryteria kliniczne do diagnozowania wysokiego ryzyka klinicznego dla psychozy są już dostępne. Jednak zrozumienie czynników modulujących ryzyko późniejszego rozwoju szczerej psychozy u osób zagrożonych pozostaje nieuchwytne. Celem pracy była identyfikacja

Metacognitive Reflection and Insight Therapy for Early Psychosis: Wstepne badanie nowej psychoterapii integracyjnej

Gru. 15, 2018 by

Zły wgląd utrudnia leczenie we wczesnej fazie psychozy (EPP). Niniejszy manuskrypt przedstawia wstępne wyniki badań nowatorskiej, zorientowanej na metapoznawczą psychoterapii integracyjnej, Metacognitive Reflection and Insight Therapy, dla osób z psychozą

Krótka ocena cech schizotypowych: badanie wielonarodowe

Gru. 15, 2018 by

Kwestionariusz osobowości Schizotypal-Brief (SPQ-B) został opracowany w celu zbadania zmian schizotypii cech zdrowych, jak również utajonej podatności na zaburzenia ze spektrum psychotycznego. W żadnym z poprzednich badań nie badano międzykulturowej