Terapia poznawcza moze poprawic objawy negatywne i funkcjonowanie spoleczne w schizofrenii pierwszego rzutu

Lis. 11, 2018 by

Metaanalizy donoszą, że efekty remediacji poznawczej mogą wykraczać poza polepszenie funkcji poznawczych, obejmując nieoczekiwane korzyści dla pacjentów ze schizofrenią, takie jak zmniejszenie objawów negatywnych i poprawa funkcjonowania. Ponadto, niektóre dowody

Zludzenia mowy i wydajnosc pamieci roboczej w nieklinicznej psychozie

Lis. 10, 2018 by

Zaburzenia psychotyczne charakteryzują słuchowe halucynacje werbalne (AVH), a badania wykazały, że AVH są powiązane z deficytami pamięci operacyjnej. Nasze rozumienie AVH w kontinuum psychozy jest ograniczone. Do chwili obecnej niewiele

Schizofrenia okreslona genetycznie nie jest zwiazana z uposledzona homeostaza glukozy

Lis. 10, 2018 by

Historia powiklan polozniczych wiaze sie z ryzykiem progresji od zagrozonego stanu psychicznego do psychozy

Lis. 10, 2018 by

Kryteria kliniczne do diagnozowania wysokiego ryzyka klinicznego dla psychozy są już dostępne. Jednak zrozumienie czynników modulujących ryzyko późniejszego rozwoju szczerej psychozy u osób zagrożonych pozostaje nieuchwytne. Celem pracy była identyfikacja