Oznaczanie diastazy

Wrz. 11, 2019 by

Oznaczanie diastazy Odczynniki: 1) 170 roztwór rozpuszczalnej skrobi (amylum solubile) Kahlbauma, roztwór może być używany tylko przez 2 dni; 2) 0,9170 roztwór chlorku sodowego; 3) 0,2-n roztworu jodu. Wykonanie: Do

W metodzie Metta ilosc trypsyny oznacza sie w mm strawionego bialka w rurkach Metta w sposób nastepujacy

Wrz. 11, 2019 by

W metodzie Metta ilość trypsyny oznacza się w mm strawionego białka w rurkach Metta w sposób następujący: zawartości dwunastniczej rozcieńcza się w probówce przez dodanie 1ml 10/0 roztworu sody, wrzuca

Metoda Grossa

Wrz. 11, 2019 by

Metoda Grossa polega na tym, ze rozpuszczona kazeina strąca się 170 wodnoalkoholowym kwasem octowym, natomiast pochodne jej strawienia, tzw. kazeozy, pozostają w roztworze. Odczynniki: 1) 1% zasadowy roztwór kazeiny, przyrządzony

Tkanka kostna w gnilcu staje sie bardziej porowata

Wrz. 11, 2019 by

Tkanka kostna w gnilcu staje się bardziej porowata. Zaburzenia w czynności szpiku kostnego prowadzą do niedokrwistości; W gnilcu powstają również zmiany w gruczołach. wewnętrznego- wydzielania, mianowicie powiększenie się nadnerczy i

Wzrost poziomu cukru w krwi pobudza trzustke do wzmozonego wydzielania insuliny

Wrz. 10, 2019 by

Wzrost poziomu cukru w krwi pobudza trzustkę do wzmożonego wydzielania insuliny i częściowo wagotoniny oraz przedni płat przysadki do wydzielania hormonu trzustko zwrotnego (pankreatostimuLiny), który wzmaga czynność wysp Langerhansa. W

OCENA STANU TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA WEWNETRZNEGO JEJ WYDZIELANIA

Wrz. 10, 2019 by

OCENA STANU TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA WEWNĘTRZNEGO JEJ WYDZIELANIA Wychodząc z założenia, że choroby trzustki mogą przebiegać z uszkodzeniem wysp Langerhansa, polecono w celu poznania jej stanu badać co do

Metoda palminowa Ehrmanna

Wrz. 10, 2019 by

Metoda palminowa Ehrmanna oznaczania lipazy polega na badaniu zarzuconej do żołądka zawartości dwunastniczej lub kału po podaniu tłuszczu, wolnego od najmniejszej nawet domieszki kwasów tłuszczowych. Takim tłuszczem jest palmina. Jeżeli

Metoda Rhona oznaczania lipazy

Wrz. 10, 2019 by

Metoda Rhona oznaczania lipazy opiera się na tym, że lipaza trzustkowa jest oporna na działanie atoksylu, w przeciwieństwie do lipazy surowiczej, którą atoksyl rozkłada. Odczynniki: 1) Phosphatpuffer (pH = 7,6);

Dokladniejsza metoda oznaczania poziomu diastazy w krwi jest metoda Chrometzki

Wrz. 10, 2019 by

Dokładniejszą metodą oznaczania poziomu diastazy w krwi jest metoda Chrometzki – Ehremanna. Niestety, warunki, których ona wymaga, zwłaszcza konieczność bezwzględnej jałowości podczas całego postępowania, są przeszkodą w jej stosowaniu dla

Wykorzystanie poligenowych wyników oceny ryzyka w celu identyfikacji fenotypów zwiazanych z ryzykiem genetycznym schizofrenii

Wrz. 9, 2019 by

Badanie fenotypowych objawów zwiększonej odpowiedzialności genetycznej za schizofrenię może zwiększyć nasze zrozumienie tego zaburzenia. W szczególności, informacje pochodzące z alleli zidentyfikowanych w badaniach asocjacyjnych całego genomu można złożyć w poligenową