Posted by on 19 września 2018

Prawidłowa oraz niska ilość diastazy w moczu świeżo oddanym na czczo nie wyłącza zatem choroby trzustki, zwłaszcza jeżeli jednocześnie są uszkodzone nerki, gdyż nerki chorobowo zmienione przepuszczają diastazę gorzej. Ilość diastazy w surowicy krwi wynosi w warunkach prawidłowych w przyśpieszonej metodzie Wohlgemutha mniej więcej 8 jednostek (od 2 do 13). Wysokie stężenie diastazy w krwi spotyka się w tych samych chorobach trzustki i w tych samych warunkach, co i wysoki poziom diastazy w moczu, a więc w ostrych zmianach w trzustce. Rozbieżność w zachowaniu się diastazy w krwi i w moczu spostrzega się w przypadkach choroby trzustki przebiegających z uszkodzeniem nerek, gdy poziom diastazy w moczu może być niski pomimo podwyższonego jej poziomu w krwi. By przyśpieszyć wynik badania krwi co do diastazy, poleca się oznaczać ją w moczu cytrynianowym. Umożliwia to otrzymanie odpowiedzi w ciągu godziny, takie postępowanie nadaje się szczególnie wt edy, gdy chodzi o szybkie rozpoznanie. Obecnie zaniechano prawie oznaczania diastazy w kale, gdyż wymaga to parodniowej diety próbnej i zastosowania środków czyszczących. Poziom lipazy w surowicy krwi w chorobach trzustki jest często zwiększony, czasami nawet wtedy, gdy ilość diastazy w krwi jest prawidłowa. Większe znaczenie ma prawidłowy poziom lipazy w krwi, gdyż przemawia on przeciwko istnieniu zmian w trzustce, zwłaszcza ostrych. Metody oznaczania trypsyny, diastazy i lipazy. Oznaczanie trypsyny. Ilość trypsyny oznacza się w klinice najczęściej metodą Grossa, Metta lub Carnot-Maubana II. [przypisy: diastaza we krwi, skierowania do sanatorium zwroty, niedoczynność tarczycy a nerwica ]

Powiązane tematy z artykułem: diastaza we krwi niedoczynność tarczycy a nerwica skierowania do sanatorium zwroty

Posted by on 19 września 2018

Prawidłowa oraz niska ilość diastazy w moczu świeżo oddanym na czczo nie wyłącza zatem choroby trzustki, zwłaszcza jeżeli jednocześnie są uszkodzone nerki, gdyż nerki chorobowo zmienione przepuszczają diastazę gorzej. Ilość diastazy w surowicy krwi wynosi w warunkach prawidłowych w przyśpieszonej metodzie Wohlgemutha mniej więcej 8 jednostek (od 2 do 13). Wysokie stężenie diastazy w krwi spotyka się w tych samych chorobach trzustki i w tych samych warunkach, co i wysoki poziom diastazy w moczu, a więc w ostrych zmianach w trzustce. Rozbieżność w zachowaniu się diastazy w krwi i w moczu spostrzega się w przypadkach choroby trzustki przebiegających z uszkodzeniem nerek, gdy poziom diastazy w moczu może być niski pomimo podwyższonego jej poziomu w krwi. By przyśpieszyć wynik badania krwi co do diastazy, poleca się oznaczać ją w moczu cytrynianowym. Umożliwia to otrzymanie odpowiedzi w ciągu godziny, takie postępowanie nadaje się szczególnie wt edy, gdy chodzi o szybkie rozpoznanie. Obecnie zaniechano prawie oznaczania diastazy w kale, gdyż wymaga to parodniowej diety próbnej i zastosowania środków czyszczących. Poziom lipazy w surowicy krwi w chorobach trzustki jest często zwiększony, czasami nawet wtedy, gdy ilość diastazy w krwi jest prawidłowa. Większe znaczenie ma prawidłowy poziom lipazy w krwi, gdyż przemawia on przeciwko istnieniu zmian w trzustce, zwłaszcza ostrych. Metody oznaczania trypsyny, diastazy i lipazy. Oznaczanie trypsyny. Ilość trypsyny oznacza się w klinice najczęściej metodą Grossa, Metta lub Carnot-Maubana II. [przypisy: diastaza we krwi, skierowania do sanatorium zwroty, niedoczynność tarczycy a nerwica ]

Powiązane tematy z artykułem: diastaza we krwi niedoczynność tarczycy a nerwica skierowania do sanatorium zwroty