Posted by on 21 marca 2018

Od góry jest on ograniczony przez blaszkę sitową, grzbietowo przez brzuszną powierzchnię kości klinowej. Do niego uchodzi zatoka klinowa, zazwyczaj na grzbietowej ścianie, ale niekiedy na ścianie bocznej, gdy zatoka jest większa i uwypukla się ku przodowi w okolicę sitową. Globla nosa (agger na-si, nasoturbinalis). Jest to niskie, progowate wzniesienie na przyśrodkowej powierzchni wyrostka czołowego szczęki górnej (proc. frantalis rnaxillae), przebiegające doogonowo i brzusznie od brzusznego końca środkowej małżowiny. Znajduje się w nim niekiedy komórka sitowa z lejkiem (infundibulum) lub z uchyłkiem czołowym (reeessus frontalis), jest to tzw. cellula aggeris. Przedsionek nosa może być nazwany przewodem grobli nosa meatus aggeris nasi. Naczynia krwionośne nosa i zatok bocznych. Tętnice nosa i zatok bocznych pochodzą zarówno z tętnicy szyjnej wewnętrznej, jak i zewnętrznej (a. carocis interna et externa). Od tętnicy szyjnej wewnętrzne j odchodzi tętnica sitowa przednia i ty lna (a. ethmoidalis ant. et posterior). [więcej w: kontenery socjalne, zamiatarki, szorowarki ]

Powiązane tematy z artykułem: kontenery socjalne szorowarki zamiatarki

Posted by on 21 marca 2018

Od góry jest on ograniczony przez blaszkę sitową, grzbietowo przez brzuszną powierzchnię kości klinowej. Do niego uchodzi zatoka klinowa, zazwyczaj na grzbietowej ścianie, ale niekiedy na ścianie bocznej, gdy zatoka jest większa i uwypukla się ku przodowi w okolicę sitową. Globla nosa (agger na-si, nasoturbinalis). Jest to niskie, progowate wzniesienie na przyśrodkowej powierzchni wyrostka czołowego szczęki górnej (proc. frantalis rnaxillae), przebiegające doogonowo i brzusznie od brzusznego końca środkowej małżowiny. Znajduje się w nim niekiedy komórka sitowa z lejkiem (infundibulum) lub z uchyłkiem czołowym (reeessus frontalis), jest to tzw. cellula aggeris. Przedsionek nosa może być nazwany przewodem grobli nosa meatus aggeris nasi. Naczynia krwionośne nosa i zatok bocznych. Tętnice nosa i zatok bocznych pochodzą zarówno z tętnicy szyjnej wewnętrznej, jak i zewnętrznej (a. carocis interna et externa). Od tętnicy szyjnej wewnętrzne j odchodzi tętnica sitowa przednia i ty lna (a. ethmoidalis ant. et posterior). [więcej w: kontenery socjalne, zamiatarki, szorowarki ]

Powiązane tematy z artykułem: kontenery socjalne szorowarki zamiatarki