Posted by on 4 września 2019

Uważano, że szpitale przestrzegały programu, jeśli spełniły następujące z góry określone kryteria: przeprowadzenie co najmniej trzech trzymiesięcznych sesji kontrolnych rocznie, przegląd ponad 80% kwalifikujących się przypadków cesarskiego cięcia oraz sformułowanie zaleceń i formalnych informacji zwrotnych dla pracowników służby zdrowia w oddziałach położniczych w ciągu 2 miesięcy po każdym cyklu audytu. Szpitale interwencyjne, które nie spełniały wszystkich tych kryteriów, zostały wykluczone z grupy interwencyjnej do analizy per-protokołów. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) przez niezależny zespół, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupowych. Wyniki
Główny wynik
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja, interwencja i leczenie kontrolne. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa szpitali i pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki cesarskiego cięcia. Wśród 40 kwalifikujących się szpitali 38 zgodziło się na udział i 32 losowo wybrano do włączenia do badania w kwietniu 2008 r. (4 gminy, 22 szpitale regionalne i 6 szpitali trzeciego stopnia). Spośród 184 952 kobiet, które dostarczyły podczas całego okresu badania, 105 351 kobiet otrzymywało w okresie przed lub po interwencji i bezpośrednio przyczyniło się do oceny efektu interwencji. Żaden szpital ani kobieta nie zostały zgubione w następstwie (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka była podobna w przypadku szpitali i kobiet, z wyjątkiem marginalnie znaczącej różnicy między parytetem macierzyńskim między grupami (Tabela 1), dla której dokonano dostosowań w analizach wielozmiennych. Wyjściowa częstość cesarskiego cięcia była nieco wyższa w grupie kontrolnej niż w grupie interwencyjnej (23,2% w porównaniu do 22,5%), a odsetek po terapii wzrósł do 23,5% w grupie kontrolnej, ale zmniejszył się do 21,8% w grupie interwencyjnej (tabela 2).
W porównaniu między zmianami w okresie między okresem przedinterwencją a okresem pointerwencyjnym zaobserwowano istotne, ale niewielkie zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną, z korygowanym ilorazem szans wynoszącym 0,90 (95 % przedział ufności [CI], 0,80 do 0,99, P = 0,04) i skorygowana bezwzględna różnica ryzyka wynosząca -1,8% (95% CI, -3,8 do -0,2) (Tabela 2). Efekt interwencji nie różnił się znacząco w poszczególnych szpitalach o różnym poziomie opieki (P = 0,86 dla interakcji trójstronnej). Natomiast interakcja z poziomem ryzyka związanego z ciążą była istotna (P = 0,03). Spośród ciąż o małym ryzyku częstość cięć cesarskich w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną znacznie spadła w porównaniu z okresem przedinterwencyjnym po okresie obserwacji (skorygowana różnica ryzyka, -1,7%, 95% CI, -3,0 do -0,3; stosunek, 0,80, 95% CI, 0,65 do 0,97, P = 0,03), natomiast nie zaobserwowano istotnego wpływu u kobiet z ciążami wysokiego ryzyka (P = 0,35). W obu grupach wcześniejsze wskazania do cięcia cesarskiego, nie-ftalowej prezentacji, długotrwałego porodu oraz nieprawidłowy wzorzec w częstości akcji serca płodu były głównymi wskazaniami do cesarskiego cięcia (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia wynikało głównie z interwencji na wskazania do planowego porodu cięć cesarskich i cesarskiego cięcia po długotrwałej pracy (Tabela
Spośród 16 szpitali w grupie interwencyjnej 12 (75%) spełniało z góry określone kryteria przestrzegania protokołu. Główną przyczyną braku reakcji był brak formalnych informacji zwrotnych dostarczanych przez komitet audytu lokalnym specjalistom ds. Zdrowia. Analiza per-protokół, która wykluczyła 4 nieprzylegające szpitale interwencyjne, dała wyraźniejszy efekt interwencji niż analiza zamiaru leczenia (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,75 do 0,89, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka , -3,4%, 95% CI, -4,8 do -2,0) (tabela 2); nie stwierdzono istotnej heterogenności w obrębie szpitali (P = 0,38). Wyniki dotyczące poszczególnych ośrodków są przedstawione w sekcji 5 Dodatku uzupełniającego.
Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Częstości interwencji położniczych innych niż nieplanowane cesarskie cięcie. Wystąpiła istotna, ale niewielka różnica między grupą interwencyjną a grupą kontrolną w odniesieniu do zmiany szybkości wspomaganego porodu z pochwowego z okresu przedinterwencyjnego na postinterwencję. okres (skorygowany iloraz szans [interwencja vs. kontrola], 0,88, 95% CI, 0,77 do 0,99, P = 0,04, skorygowana różnica ryzyka, -1.1%, 95% CI, -2,2 do -0,1), i chociaż wskaźnik w obu grupach nastąpił wzrost indukcji wysiłkowej, nastąpił mniejszy wzrost w grupie interwencyjnej (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,76 do 0,87, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, -3,8%, 95% CI, -5,1 do -2,7) (tabela 3) [więcej w: benalapril, crotamiton bez recepty, tawol ]

 1. Kaja
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie[…]

 2. Tough Nut
  15 stycznia 2019

  Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

 3. Day Hawk
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: herbata zielona[…]

 4. Karol
  19 stycznia 2019

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 5. Necromancer
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usuwanie zębów bytom[…]

 6. Kordian
  23 stycznia 2019

  Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: benalapril crotamiton bez recepty tawol

Posted by on 4 września 2019

Uważano, że szpitale przestrzegały programu, jeśli spełniły następujące z góry określone kryteria: przeprowadzenie co najmniej trzech trzymiesięcznych sesji kontrolnych rocznie, przegląd ponad 80% kwalifikujących się przypadków cesarskiego cięcia oraz sformułowanie zaleceń i formalnych informacji zwrotnych dla pracowników służby zdrowia w oddziałach położniczych w ciągu 2 miesięcy po każdym cyklu audytu. Szpitale interwencyjne, które nie spełniały wszystkich tych kryteriów, zostały wykluczone z grupy interwencyjnej do analizy per-protokołów. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.3 (SAS Institute) przez niezależny zespół, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupowych. Wyniki
Główny wynik
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja, interwencja i leczenie kontrolne. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa szpitali i pacjentów. Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki cesarskiego cięcia. Wśród 40 kwalifikujących się szpitali 38 zgodziło się na udział i 32 losowo wybrano do włączenia do badania w kwietniu 2008 r. (4 gminy, 22 szpitale regionalne i 6 szpitali trzeciego stopnia). Spośród 184 952 kobiet, które dostarczyły podczas całego okresu badania, 105 351 kobiet otrzymywało w okresie przed lub po interwencji i bezpośrednio przyczyniło się do oceny efektu interwencji. Żaden szpital ani kobieta nie zostały zgubione w następstwie (ryc. 1). Wyjściowa charakterystyka była podobna w przypadku szpitali i kobiet, z wyjątkiem marginalnie znaczącej różnicy między parytetem macierzyńskim między grupami (Tabela 1), dla której dokonano dostosowań w analizach wielozmiennych. Wyjściowa częstość cesarskiego cięcia była nieco wyższa w grupie kontrolnej niż w grupie interwencyjnej (23,2% w porównaniu do 22,5%), a odsetek po terapii wzrósł do 23,5% w grupie kontrolnej, ale zmniejszył się do 21,8% w grupie interwencyjnej (tabela 2).
W porównaniu między zmianami w okresie między okresem przedinterwencją a okresem pointerwencyjnym zaobserwowano istotne, ale niewielkie zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną, z korygowanym ilorazem szans wynoszącym 0,90 (95 % przedział ufności [CI], 0,80 do 0,99, P = 0,04) i skorygowana bezwzględna różnica ryzyka wynosząca -1,8% (95% CI, -3,8 do -0,2) (Tabela 2). Efekt interwencji nie różnił się znacząco w poszczególnych szpitalach o różnym poziomie opieki (P = 0,86 dla interakcji trójstronnej). Natomiast interakcja z poziomem ryzyka związanego z ciążą była istotna (P = 0,03). Spośród ciąż o małym ryzyku częstość cięć cesarskich w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną znacznie spadła w porównaniu z okresem przedinterwencyjnym po okresie obserwacji (skorygowana różnica ryzyka, -1,7%, 95% CI, -3,0 do -0,3; stosunek, 0,80, 95% CI, 0,65 do 0,97, P = 0,03), natomiast nie zaobserwowano istotnego wpływu u kobiet z ciążami wysokiego ryzyka (P = 0,35). W obu grupach wcześniejsze wskazania do cięcia cesarskiego, nie-ftalowej prezentacji, długotrwałego porodu oraz nieprawidłowy wzorzec w częstości akcji serca płodu były głównymi wskazaniami do cesarskiego cięcia (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia wynikało głównie z interwencji na wskazania do planowego porodu cięć cesarskich i cesarskiego cięcia po długotrwałej pracy (Tabela
Spośród 16 szpitali w grupie interwencyjnej 12 (75%) spełniało z góry określone kryteria przestrzegania protokołu. Główną przyczyną braku reakcji był brak formalnych informacji zwrotnych dostarczanych przez komitet audytu lokalnym specjalistom ds. Zdrowia. Analiza per-protokół, która wykluczyła 4 nieprzylegające szpitale interwencyjne, dała wyraźniejszy efekt interwencji niż analiza zamiaru leczenia (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,75 do 0,89, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka , -3,4%, 95% CI, -4,8 do -2,0) (tabela 2); nie stwierdzono istotnej heterogenności w obrębie szpitali (P = 0,38). Wyniki dotyczące poszczególnych ośrodków są przedstawione w sekcji 5 Dodatku uzupełniającego.
Drugorzędne wyniki
Tabela 3. Tabela 3. Częstości interwencji położniczych innych niż nieplanowane cesarskie cięcie. Wystąpiła istotna, ale niewielka różnica między grupą interwencyjną a grupą kontrolną w odniesieniu do zmiany szybkości wspomaganego porodu z pochwowego z okresu przedinterwencyjnego na postinterwencję. okres (skorygowany iloraz szans [interwencja vs. kontrola], 0,88, 95% CI, 0,77 do 0,99, P = 0,04, skorygowana różnica ryzyka, -1.1%, 95% CI, -2,2 do -0,1), i chociaż wskaźnik w obu grupach nastąpił wzrost indukcji wysiłkowej, nastąpił mniejszy wzrost w grupie interwencyjnej (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,76 do 0,87, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, -3,8%, 95% CI, -5,1 do -2,7) (tabela 3) [więcej w: benalapril, crotamiton bez recepty, tawol ]

 1. Kaja
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie[…]

 2. Tough Nut
  15 stycznia 2019

  Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

 3. Day Hawk
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: herbata zielona[…]

 4. Karol
  19 stycznia 2019

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 5. Necromancer
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: usuwanie zębów bytom[…]

 6. Kordian
  23 stycznia 2019

  Uprawiam delikatnie sport

Powiązane tematy z artykułem: benalapril crotamiton bez recepty tawol