Posted by on 4 września 2019

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%, 95% CI, 1,9 do 4.6). Tabela 4. Tabela 4. Zachorowalność na chorobę matek i noworodków. Interwencja nie miała istotnego wpływu na ryzyko drobnych i poważnych powikłań matczynych (Tabela 4). Wśród powikłań matczynych (tabela S2 w dodatkowym dodatku) jedynie szybkość transfuzji krwi wzrosła znacząco w grupie interwencyjnej w stosunku do grupy kontrolnej (skorygowany iloraz szans, 1,70, 95% CI, 1,18 do 2,43, P = 0,004).
Drobne zachorowania noworodków wzrosły w obu grupach (Tabela 4), ale wzrosty były mniejsze w grupie interwencyjnej (skorygowany iloraz szans, 0,88, 95% CI, 0,82 do 0,94, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, -1,7%, 95% CI, -2,6 do -0,9). Poważne zachorowania noworodków zmniejszyły się istotnie w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną (skorygowany iloraz szans, 0,81, 95% CI, 0,66 do 0,98, P = 0,03, skorygowana różnica ryzyka, -0,7%, 95% CI, -1,3 do – 0,1) (tabela S4 w dodatkowym dodatku); efekty obejmowały niewielkie bezwzględne zmniejszenie ciężkiego urazu (skorygowana różnica ryzyka, -0,23%, 95% CI, -0,40 do -0,01, P = 0,046), zastosowanie inwazyjnej wentylacji mechanicznej (skorygowana różnica ryzyka, -0,38%, 95% CI , -0,60 do -0,09; P = 0,01); oraz śmierć w okresie okołoporodowym i noworodkowym (skorygowana różnica ryzyka, -0,06%, 95% CI, -0,08 do -0,03, P <0,001). Wpływ interwencji na ciężkie zachorowania noworodków pozostawał znaczny po wykluczeniu porodów przedwczesnych (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,70 do 0,96, P = 0,02) i wydawał się podobny u kobiet z ciążami niskiego ryzyka oraz z ciąże wysokiego ryzyka (tabela S5 w dodatkowym dodatku), ale efekt nie był znaczący u kobiet z ciążami niskiego ryzyka (P = 0,11).
Dyskusja
Ta wielopłaszczyznowa interwencja, polegająca na szkoleniu na miejscu w zakresie opartego na dowodach zarządzania pracą i porodem, zaprojektowana w celu promowania badań klinicznych, informacji zwrotnych i wdrażania najlepszych praktyk, doprowadziła do statystycznie istotnego, ale klinicznie małego zmniejszenia częstości cesarskiego cięcia. Zmniejszenie zaobserwowano wśród kobiet z ciążami niskiego ryzyka, ale nie wśród kobiet z ciążami wysokiego ryzyka.
Co więcej, interwencja była związana ze znacznym zmniejszeniem drobnych i poważnych zachorowań noworodków wśród dzieci urodzonych przez kobiety z ciążami niskiego ryzyka oraz wśród kobiet urodzonych przez kobiety z ciążami wysokiego ryzyka. Wynik ten może odzwierciedlać poprawę standardu opieki wdrożonego w poszczególnych szpitalach w grupie interwencyjnej. Wyniki te należy jednak interpretować ostrożnie z powodu nieoczekiwanego wzrostu zachorowalności noworodków w grupie kontrolnej, co prawdopodobnie wynikało z przypadkowej zmienności. Ogólnie wyniki te sugerują, że program QUARISMA spowodował znaczną, ale niewielką redukcję całkowitego wskaźnika cesarskiego cięcia, bez zwiększania zachorowalności i umieralności noworodków i matek.
Spośród 10 wcześniejszych badań – randomizowanych i nierandomizowanych – które oceniały skutki podobnych interwencji skierowanych do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną (uzyskiwanie drugiej opinii, przeprowadzanie audytów ze sprzężeniem zwrotnym i przeprowadzanie wzajemnych ocen), 3 wykazało znaczące zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia.33. wyniki były niejednoznaczne, ponieważ tylko z 4 randomizowanych badań wykazał znaczną, aczkolwiek niewielką, redukcję (skorygowana różnica ryzyka, -1,9%) 21,33 Nasz proces przyniósł bardzo podobne wyniki do tego badania i potwierdził korzyści wynikające z wieloaspektowej strategii obejmujących audyty i informacje zwrotne oraz skierowane do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, zgodnie z sugestiami zawartymi w poprzednich badaniach bez randomizacji i systematycznych przeglądach. 17-21,33-40. Nasz proces miał również jedną z największych próbek, w tym ponad 65% wszystkich dostaw w prowincji Quebec podczas okres nauki. Ponadto, nasze wyniki wskazują, że zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia było spowodowane działaniem interwencji w ciążach niskiego ryzyka.
Program QUARISMA został opracowany w celu umożliwienia pracownikom służby zdrowia oceny opieki w odniesieniu do standardów operacyjnych (algorytmów), wykrywania przypadków, w których można było poprawić opiekę i uniknięcia niepotrzebnego cięcia cesarskiego oraz standaryzacji praktyki klinicznej. Interwencje w badaniu obejmowały identyfikację liderów opinii, wykorzystanie szkoleń na miejscu oraz wprowadzenie standardowych wewnętrznych audytów klinicznych i informacji zwrotnych. Bezpieczna redukcja, choć niewielka, w zakresie częstości cięć cesarskich obserwowanych w tym badaniu oraz umiarkowanych wysiłków wymaganych do utrzymania programu (około 2 dni w 3-miesięcznym cyklu w celu przeprowadzenia sesji audytu, opracowania zaleceń, dostarczenia informacji zwrotnej i przeglądu wdrażanie zaleceń) sugerują, że podobna interwencja może być korzystna w innych krajach lub regionach, w których wskaźniki są wyższe Ponieważ szpitale były jednostką randomizacji, a liczba dostaw różniła się w poszczególnych szpitalach, różnice między poszczególnymi grupami występowały w poszczególnych grupach. Różnice te zostały z góry skorygowane w analizach wielowymiarowych. Ponadto interwencja nie została w pełni wdrożona w czterech szpitalach interwencyjnych. Ostatecznie, ponieważ przetestowaliśmy złożoną, wielowymiarową interwencję, nie jest możliwe określenie, który ze składników był odpowiedzialny głównie za zaobserwowany efekt.
Podsumowując, program, w którym przeprowadzono audyty i najlepsze praktyki, doprowadził do istotnego, ale niewielkiego zmniejszenia tempa cesarskiego cięcia bez zwiększania zachorowalności i umieralności noworodków i matek. Interwencja znacząco zmniejszyła częstość cesarskiego cięcia u kobiet z ciążami niskiego ryzyka, ale nie u kobiet z ciążami wysokiego ryzyka.
[więcej w: mpgkim siemianowice, komagra, elocom bez recepty ]

 1. Leon
  15 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Twitch
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: baby[…]

 3. Chocolate Thunder
  19 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 4. Olivia
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do restauracje katowice[…]

 5. Scrapper
  23 stycznia 2019

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: elocom bez recepty komagra mpgkim siemianowice

Posted by on 4 września 2019

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%, 95% CI, 1,9 do 4.6). Tabela 4. Tabela 4. Zachorowalność na chorobę matek i noworodków. Interwencja nie miała istotnego wpływu na ryzyko drobnych i poważnych powikłań matczynych (Tabela 4). Wśród powikłań matczynych (tabela S2 w dodatkowym dodatku) jedynie szybkość transfuzji krwi wzrosła znacząco w grupie interwencyjnej w stosunku do grupy kontrolnej (skorygowany iloraz szans, 1,70, 95% CI, 1,18 do 2,43, P = 0,004).
Drobne zachorowania noworodków wzrosły w obu grupach (Tabela 4), ale wzrosty były mniejsze w grupie interwencyjnej (skorygowany iloraz szans, 0,88, 95% CI, 0,82 do 0,94, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, -1,7%, 95% CI, -2,6 do -0,9). Poważne zachorowania noworodków zmniejszyły się istotnie w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą kontrolną (skorygowany iloraz szans, 0,81, 95% CI, 0,66 do 0,98, P = 0,03, skorygowana różnica ryzyka, -0,7%, 95% CI, -1,3 do – 0,1) (tabela S4 w dodatkowym dodatku); efekty obejmowały niewielkie bezwzględne zmniejszenie ciężkiego urazu (skorygowana różnica ryzyka, -0,23%, 95% CI, -0,40 do -0,01, P = 0,046), zastosowanie inwazyjnej wentylacji mechanicznej (skorygowana różnica ryzyka, -0,38%, 95% CI , -0,60 do -0,09; P = 0,01); oraz śmierć w okresie okołoporodowym i noworodkowym (skorygowana różnica ryzyka, -0,06%, 95% CI, -0,08 do -0,03, P <0,001). Wpływ interwencji na ciężkie zachorowania noworodków pozostawał znaczny po wykluczeniu porodów przedwczesnych (skorygowany iloraz szans, 0,82, 95% CI, 0,70 do 0,96, P = 0,02) i wydawał się podobny u kobiet z ciążami niskiego ryzyka oraz z ciąże wysokiego ryzyka (tabela S5 w dodatkowym dodatku), ale efekt nie był znaczący u kobiet z ciążami niskiego ryzyka (P = 0,11).
Dyskusja
Ta wielopłaszczyznowa interwencja, polegająca na szkoleniu na miejscu w zakresie opartego na dowodach zarządzania pracą i porodem, zaprojektowana w celu promowania badań klinicznych, informacji zwrotnych i wdrażania najlepszych praktyk, doprowadziła do statystycznie istotnego, ale klinicznie małego zmniejszenia częstości cesarskiego cięcia. Zmniejszenie zaobserwowano wśród kobiet z ciążami niskiego ryzyka, ale nie wśród kobiet z ciążami wysokiego ryzyka.
Co więcej, interwencja była związana ze znacznym zmniejszeniem drobnych i poważnych zachorowań noworodków wśród dzieci urodzonych przez kobiety z ciążami niskiego ryzyka oraz wśród kobiet urodzonych przez kobiety z ciążami wysokiego ryzyka. Wynik ten może odzwierciedlać poprawę standardu opieki wdrożonego w poszczególnych szpitalach w grupie interwencyjnej. Wyniki te należy jednak interpretować ostrożnie z powodu nieoczekiwanego wzrostu zachorowalności noworodków w grupie kontrolnej, co prawdopodobnie wynikało z przypadkowej zmienności. Ogólnie wyniki te sugerują, że program QUARISMA spowodował znaczną, ale niewielką redukcję całkowitego wskaźnika cesarskiego cięcia, bez zwiększania zachorowalności i umieralności noworodków i matek.
Spośród 10 wcześniejszych badań – randomizowanych i nierandomizowanych – które oceniały skutki podobnych interwencji skierowanych do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną (uzyskiwanie drugiej opinii, przeprowadzanie audytów ze sprzężeniem zwrotnym i przeprowadzanie wzajemnych ocen), 3 wykazało znaczące zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia.33. wyniki były niejednoznaczne, ponieważ tylko z 4 randomizowanych badań wykazał znaczną, aczkolwiek niewielką, redukcję (skorygowana różnica ryzyka, -1,9%) 21,33 Nasz proces przyniósł bardzo podobne wyniki do tego badania i potwierdził korzyści wynikające z wieloaspektowej strategii obejmujących audyty i informacje zwrotne oraz skierowane do podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, zgodnie z sugestiami zawartymi w poprzednich badaniach bez randomizacji i systematycznych przeglądach. 17-21,33-40. Nasz proces miał również jedną z największych próbek, w tym ponad 65% wszystkich dostaw w prowincji Quebec podczas okres nauki. Ponadto, nasze wyniki wskazują, że zmniejszenie częstości cesarskiego cięcia było spowodowane działaniem interwencji w ciążach niskiego ryzyka.
Program QUARISMA został opracowany w celu umożliwienia pracownikom służby zdrowia oceny opieki w odniesieniu do standardów operacyjnych (algorytmów), wykrywania przypadków, w których można było poprawić opiekę i uniknięcia niepotrzebnego cięcia cesarskiego oraz standaryzacji praktyki klinicznej. Interwencje w badaniu obejmowały identyfikację liderów opinii, wykorzystanie szkoleń na miejscu oraz wprowadzenie standardowych wewnętrznych audytów klinicznych i informacji zwrotnych. Bezpieczna redukcja, choć niewielka, w zakresie częstości cięć cesarskich obserwowanych w tym badaniu oraz umiarkowanych wysiłków wymaganych do utrzymania programu (około 2 dni w 3-miesięcznym cyklu w celu przeprowadzenia sesji audytu, opracowania zaleceń, dostarczenia informacji zwrotnej i przeglądu wdrażanie zaleceń) sugerują, że podobna interwencja może być korzystna w innych krajach lub regionach, w których wskaźniki są wyższe Ponieważ szpitale były jednostką randomizacji, a liczba dostaw różniła się w poszczególnych szpitalach, różnice między poszczególnymi grupami występowały w poszczególnych grupach. Różnice te zostały z góry skorygowane w analizach wielowymiarowych. Ponadto interwencja nie została w pełni wdrożona w czterech szpitalach interwencyjnych. Ostatecznie, ponieważ przetestowaliśmy złożoną, wielowymiarową interwencję, nie jest możliwe określenie, który ze składników był odpowiedzialny głównie za zaobserwowany efekt.
Podsumowując, program, w którym przeprowadzono audyty i najlepsze praktyki, doprowadził do istotnego, ale niewielkiego zmniejszenia tempa cesarskiego cięcia bez zwiększania zachorowalności i umieralności noworodków i matek. Interwencja znacząco zmniejszyła częstość cesarskiego cięcia u kobiet z ciążami niskiego ryzyka, ale nie u kobiet z ciążami wysokiego ryzyka.
[więcej w: mpgkim siemianowice, komagra, elocom bez recepty ]

 1. Leon
  15 stycznia 2019

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 2. Twitch
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: baby[…]

 3. Chocolate Thunder
  19 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 4. Olivia
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do restauracje katowice[…]

 5. Scrapper
  23 stycznia 2019

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

Powiązane tematy z artykułem: elocom bez recepty komagra mpgkim siemianowice