Posted by on 22 listopada 2018

Środkowy przewód nosowy dzieli się rozwojowo i topograficznie na część wstępującą i zstępującą. Część wstępująca jest to zachyłek czołowy (processus frontalis), do którego uchodzi zatoka czołowa, komórki- grobli nosa (agger nasi) i przednie komórki sitowe. Część zstępująca jest to właściwy przewód środkowy, do którego uchodzi większość komórek sitowych oraz zatoka szczękowa. W bocznej ścianie części zstępującej między ogonowo-brzusznym brzegiem wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i dolną małżowiną, pomiędzy grzbietową częścią wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i kością podniebienną (os palatinum) i pomiędzy grzbietową częścią wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i puszką sitową (bulla ethmoidalis) znajduje się okolica w kształcie C, nie osłonięta, błoniasta – jest to rozwór szczękowy (hiatus maxillaris). Zachyłek czołowy (recessus frontalis). Ta część przewodu środkowego jest często punktem wyjścia zatoki czołowej i niektórych przednich komórek sitowych. Lejek kości sitowej (infundibulum ethmoidale). [podobne: aparaty lingwalne, zaburzenie schizoafektywne, lekarstwo z orzecha włoskiego ]

Powiązane tematy z artykułem: aparaty lingwalne lekarstwo z orzecha włoskiego zaburzenie schizoafektywne

Posted by on 22 listopada 2018

Środkowy przewód nosowy dzieli się rozwojowo i topograficznie na część wstępującą i zstępującą. Część wstępująca jest to zachyłek czołowy (processus frontalis), do którego uchodzi zatoka czołowa, komórki- grobli nosa (agger nasi) i przednie komórki sitowe. Część zstępująca jest to właściwy przewód środkowy, do którego uchodzi większość komórek sitowych oraz zatoka szczękowa. W bocznej ścianie części zstępującej między ogonowo-brzusznym brzegiem wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i dolną małżowiną, pomiędzy grzbietową częścią wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i kością podniebienną (os palatinum) i pomiędzy grzbietową częścią wyrostka haczykowatego (processus uncinatus) i puszką sitową (bulla ethmoidalis) znajduje się okolica w kształcie C, nie osłonięta, błoniasta – jest to rozwór szczękowy (hiatus maxillaris). Zachyłek czołowy (recessus frontalis). Ta część przewodu środkowego jest często punktem wyjścia zatoki czołowej i niektórych przednich komórek sitowych. Lejek kości sitowej (infundibulum ethmoidale). [podobne: aparaty lingwalne, zaburzenie schizoafektywne, lekarstwo z orzecha włoskiego ]

Powiązane tematy z artykułem: aparaty lingwalne lekarstwo z orzecha włoskiego zaburzenie schizoafektywne