Posted by on 14 września 2018

Celem pracy była ocena zmian grubości korowej kości związanych ze stosowaniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA) jako terapii uzupełniającej u pacjentów z pierwszą schizofrenią epizodyczną. Przeprowadzono podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane badanie z zastosowaniem 26-tygodniowej interwencji złożonej ze stężonego oleju rybnego zawierającego 2,2 g / d eikozapentaenów (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) lub placebo (oliwa z oliwek). Uczestnicy dwukrotnie przeszukali MRI w celu oceny zmian grubości korowej: na początku i na końcu interwencji. Dane o odpowiedniej jakości uzyskano od 29 uczestników. Obrazy ważone T1 dla każdego uczestnika analizowano przy użyciu metodologii FreeSurfer dla podłużnego rurociągu. Istotne różnice w zmniejszeniu grubości warstwy korowej zaobserwowano pomiędzy grupami w rejonach potyliczno-szczytowych obszarów Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, dysfunkcje, w których może występować symp tomatologia schizofrenii. Wyniki badania potwierdzają wcześniejsze obserwacje przeprowadzone u osób starszych i pacjentów z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych, co wskazuje, że PUFA n-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne, szczególnie we wczesnych stadiach chorób neurodegeneracyjnych, takich jak schizofrenia. Jeśli zostaną powtórzone, wyniki niniejszego badania mogą zachęcić klinicystów do uznania N-3 PUFA za obiecujący dodatek do leków przeciwpsychotycznych do długotrwałego leczenia schizofrenii. [przypisy: lekarz od paznokci, rzadkie choroby genetyczne spis, peeling z kwasem salicylowym ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od paznokci peeling z kwasem salicylowym rzadkie choroby genetyczne spis

Posted by on 14 września 2018

Celem pracy była ocena zmian grubości korowej kości związanych ze stosowaniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA) jako terapii uzupełniającej u pacjentów z pierwszą schizofrenią epizodyczną. Przeprowadzono podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane badanie z zastosowaniem 26-tygodniowej interwencji złożonej ze stężonego oleju rybnego zawierającego 2,2 g / d eikozapentaenów (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) lub placebo (oliwa z oliwek). Uczestnicy dwukrotnie przeszukali MRI w celu oceny zmian grubości korowej: na początku i na końcu interwencji. Dane o odpowiedniej jakości uzyskano od 29 uczestników. Obrazy ważone T1 dla każdego uczestnika analizowano przy użyciu metodologii FreeSurfer dla podłużnego rurociągu. Istotne różnice w zmniejszeniu grubości warstwy korowej zaobserwowano pomiędzy grupami w rejonach potyliczno-szczytowych obszarów Brodmanna 7 i 19 lewej półkuli, dysfunkcje, w których może występować symp tomatologia schizofrenii. Wyniki badania potwierdzają wcześniejsze obserwacje przeprowadzone u osób starszych i pacjentów z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych, co wskazuje, że PUFA n-3 może mieć właściwości neuroprotekcyjne, szczególnie we wczesnych stadiach chorób neurodegeneracyjnych, takich jak schizofrenia. Jeśli zostaną powtórzone, wyniki niniejszego badania mogą zachęcić klinicystów do uznania N-3 PUFA za obiecujący dodatek do leków przeciwpsychotycznych do długotrwałego leczenia schizofrenii. [przypisy: lekarz od paznokci, rzadkie choroby genetyczne spis, peeling z kwasem salicylowym ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od paznokci peeling z kwasem salicylowym rzadkie choroby genetyczne spis