Koniec brzuszny i doglowowy moze sie konczyc slepo

Gru. 27, 2018 by

Jest to głębokie zagłębienie lub wtórny przewód, przebiegający wzdłuż bocznej ściany części zstępującej przewodu środkowego. Jest on zagięty doglewowo i bocznie przez bańkę sitową (bulla etbmoidalis), niektóre przednie komórki sitowe,

Technika zabiegu

Gru. 25, 2018 by

W razie silnego upadku stanu odzywienia uciekamy sie przedtem do karmienia przez sonde

Gru. 25, 2018 by

Czynnik odnowy krwinek

Gru. 21, 2018 by

Czynnik odnowy krwinek, czyli czynnik przeciw niedokrwistości (hemogen). Niektórzy uważają, że witamina B2 jest czynnikiem, który zapobiega niedokrwistości powstającej często w pelagrze u zwierząt laboratoryjnych. U człowieka również niektóre niedokrwistości,