Kontrolowane badanie Zydowudine in Primary Human Immunodeficiency Virus Infection

Gru. 4, 2018 by

Kontrolowane badania wykazały, że leczenie zydowudyną (Retrovir) późno w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) typu powoduje zmniejszenie częstości progresji choroby i śmierci, 1,2, ale nie ma zgody co

Ehrlichiosis w społeczności emerytów golfowych ad 6

Gru. 4, 2018 by

Tylko z 10 prób zebrania w społeczności B dały jakiekolwiek kleszcze (w sumie trzy): dwa A. americanum i jeden Dermacentor variabilis (amerykański kleszcz). Zwierzęta nie zostały zebrane we wspólnocie B.

Ehrlichiosis w społeczności emerytów golfowych cd

Gru. 4, 2018 by

W badaniu przeprowadzonym wśród społeczności, uczestnicy, u których miano przeciwciał odwrotnych wynosiło 64 lub więcej, uważano za wykazujących wcześniejsze zakażenie. Badania laboratoryjne Wszystkie próbki zostały przetestowane w Centrum Kontroli i

Przedsionek nosa moze byc nazwany przewodem grobli nosa meatus aggeris nasi

Lis. 21, 2018 by

Od góry jest on ograniczony przez blaszkę sitową, grzbietowo przez brzuszną powierzchnię kości klinowej. Do niego uchodzi zatoka klinowa, zazwyczaj na grzbietowej ścianie, ale niekiedy na ścianie bocznej, gdy zatoka