Technika zabiegu

Wrz. 17, 2019 by

UCHYLEK CZESCI SZYJNEJ PRZELYKU

Wrz. 15, 2019 by

UCHYLEK PRZELYKU

Wrz. 15, 2019 by

Najwiekszym niebezpieczenstwem operacji jest zakazenie

Wrz. 14, 2019 by

Największym niebezpieczeństwem operacji jest zakażenie, gdyż wówczas sprawa zapalna szerzy się szybko w dół w obrębie przestrzeni międzypowięziowych szyi i może doprowadzić do zgubnego zapalenia śródpiersia; z tego względu podczas

Terapia poznawcza moze poprawic objawy negatywne i funkcjonowanie spoleczne w schizofrenii pierwszego rzutu

Wrz. 8, 2019 by

Metaanalizy donoszą, że efekty remediacji poznawczej mogą wykraczać poza polepszenie funkcji poznawczych, obejmując nieoczekiwane korzyści dla pacjentów ze schizofrenią, takie jak zmniejszenie objawów negatywnych i poprawa funkcjonowania. Ponadto, niektóre dowody

Schizofrenia okreslona genetycznie nie jest zwiazana z uposledzona homeostaza glukozy

Wrz. 7, 2019 by

Indywidualna zmiennosc i doswiadczenia podobne do psychotycznych u mlodziezy: Wyniki z kohorty ALSPAC

Wrz. 6, 2019 by

Badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy podwyższoną zmiennością wewnątrzosobniczą (IIV) czasu reakcji i zaburzeniami psychotycznymi. Jednakże niewiele uwagi poświęcono związkowi pomiędzy stabilnością wydajności i doświadczeniami podobnymi do psychotycznych (PLE)

Nieprawidlowosci motoryczne i uposledzenie funkcji poznawczych u pacjentów z psychoza pierwszego rzutu, ich nienaruszonym rodzenstwem i zdrowymi grupami kontrolnymi

Wrz. 5, 2019 by

Nieprawidłowości motoryczne (MA) mogą być już dowiedzione na długo przed początkiem choroby i są bardzo rozpowszechnione w psychozie. Jednak stopień, w jakim cały zakres MA wiąże się z zaburzeniami poznawczymi

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%,

Mongersen, doustny antysensowny oligonukleotyd SMAD7 i choroba Crohna AD 4

Wrz. 1, 2019 by

Sześciu pacjentów, u których nie było wystarczających danych do obliczenia wyniku CDAI, nie uznano za pacjentów z remisją kliniczną. Panele B i C pokazują odsetki pacjentów, którzy mieli odpowiedź kliniczną,