Przedsionek nosa moze byc nazwany przewodem grobli nosa meatus aggeris nasi

Wrz. 18, 2019 by

Od góry jest on ograniczony przez blaszkę sitową, grzbietowo przez brzuszną powierzchnię kości klinowej. Do niego uchodzi zatoka klinowa, zazwyczaj na grzbietowej ścianie, ale niekiedy na ścianie bocznej, gdy zatoka

Wynik czynnosciowy tej operacji jest w wiekszosci przypadków doskonal

Wrz. 16, 2019 by

czynnosc polega na podprowadzeniu tasiemki pod przelyk

Wrz. 16, 2019 by

Przygotowanie przedoperacyjne.

Wrz. 15, 2019 by

Zazwyczaj mamy do czynienia z chorymi wychudzonymi

Wrz. 14, 2019 by

Indywidualna zmiennosc i doswiadczenia podobne do psychotycznych u mlodziezy: Wyniki z kohorty ALSPAC

Wrz. 6, 2019 by

Badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy podwyższoną zmiennością wewnątrzosobniczą (IIV) czasu reakcji i zaburzeniami psychotycznymi. Jednakże niewiele uwagi poświęcono związkowi pomiędzy stabilnością wydajności i doświadczeniami podobnymi do psychotycznych (PLE)

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 2

Wrz. 5, 2019 by

W analizie uwzględniono wszystkie kobiety, które wykonały zabieg w centrach uczestniczących i których noworodki miały ciążę co najmniej 24 tygodnie i ważyły co najmniej 500 g po porodzie. Projekt badania

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu

Wrz. 5, 2019 by

W Kanadzie wskaźniki dostaw cesarskiego cięcia znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Aby obniżyć te współczynniki, potrzebne są skuteczne, bezpieczne strategie. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, grupową, kontrolowaną próbę wieloaspektowej 1,5-letniej interwencji

Ticagrelor przedszpitalny w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 4

Wrz. 5, 2019 by

Pierwszą i drugą dawkę nasycającą badanego leku podano ponad 99% i 95% pacjentów, a prawie 99% otrzymało co najmniej jedną dawkę aspiryny (Tabela 1). Większość pacjentów ze STEMI otrzymywała leczenie

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 3

Wrz. 4, 2019 by

W celu oceny skażenia zanieczyszczeń, programy poprawy jakości były poddawane corocznemu przeglądowi w szpitalach kontrolnych. Wyniki Głównym rezultatem była ogólna stopa cesarskiego cięcia. Drugorzędne wyniki obejmowały częstość porodu planowanego i