Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Wszyscy autorzy omawiali i interpretowali wyniki badań oraz ręczyli za dane i analizy. Wszyscy pacjenci lub ich rodzice wyrazili pisemną świadomą zgodę. Zakwalifikowani pacjenci otrzymywali infuzje CTL019 w okresie od

Wycofanie Glikokortykoidów wziewnych i zaostrzenie POChP AD 3

Wrz. 3, 2019 by

Jeśli pacjenci nie zgłaszali spontanicznie zdarzeń niepożądanych, zadawano im pytania otwarte, takie jak Jak się czułeś od ostatniej wizyty. Przestudiuj badanie Protokół badania został zatwierdzony przez komisję do spraw etyki

Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 5

Wrz. 2, 2019 by

Kręgi pełne wskazują na całkowitą remisję, otwarte kółka bez odpowiedzi i poziome linie środkowe. Ciężki zespół uwalniania cytokin rozpoczął medianę dnia po infuzji, podczas gdy zespół uwalniania cytokin, który nie

Peginterferon Alfa-2b lub Alfa-2a z rybawiryną w zapaleniu wątroby typu C

Wrz. 1, 2019 by

McHutchison i in. (Wydanie 6 sierpnia) opisują podobną częstość utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów, którzy otrzymywali małą dawkę peginterferonu alfa-2b z rybawiryną i pacjentów, którzy otrzymywali inne schematy leczenia.

Lost in Transmission – Informacja o narkotykach FDA, która nigdy nie dociera do klinicystów

Wrz. 1, 2019 by

Pakiet bodźców federalnych z 2009 r. Obejmował 1,1 miliarda dolarów na wspieranie badań porównawczo-efektywnych dotyczących leczenia medycznego. Żadne pieniądze nie zostały przydzielone – a stosunkowo niewiele byłoby potrzebne – do

Wdrażanie polityki zdrowotnej opartej na dowodach w stanie Waszyngton

Wrz. 1, 2019 by

Napływ funduszy stymulacyjnych przez administrację Obamy do rozszerzonych badań porównawczo-efektywnych (CER) jest zgodny z wnioskiem niedawnego raportu Funduszu Wspólnoty Narodów, że z 15 najlepszych sposobów obniżenia kosztów opieki zdrowotnej, CER

Cztery reformy systemu opieki zdrowotnej na rok 2009 ad

Wrz. 1, 2019 by

Zwolnienie to daje ogromne subsydia dla Amerykanów o wysokich dochodach i niewielkie lub żadne subsydia dla osób o niskich dochodach. Istnieją trzy powody, dla których zwolnienie to ma taki skutek:

Niedobór ludzkiej dektyny-1 i śluzówkowo-skórne infekcje grzybicze ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Przeciwnie, wadliwa funkcja monocytów i makrofagów w odniesieniu do uwalniania cytokin u pacjentów homozygotycznych pod względem mutacji dekstyny Tyr238X jest najbardziej prawdopodobną przyczyną fenotypu klinicznego charakteryzującego się śluzówkowo-skórnymi infekcjami grzybiczymi.

Kontrolowane badanie Zydowudine in Primary Human Immunodeficiency Virus Infection

Wrz. 1, 2019 by

Kontrolowane badania wykazały, że leczenie zydowudyną (Retrovir) późno w przebiegu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) typu powoduje zmniejszenie częstości progresji choroby i śmierci, 1,2, ale nie ma zgody co

Ehrlichiosis w społeczności emerytów golfowych ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Tylko z 10 prób zebrania w społeczności B dały jakiekolwiek kleszcze (w sumie trzy): dwa A. americanum i jeden Dermacentor variabilis (amerykański kleszcz). Zwierzęta nie zostały zebrane we wspólnocie B.