Historia powiklan polozniczych wiaze sie z ryzykiem progresji od zagrozonego stanu psychicznego do psychozy

Wrz. 7, 2019 by

Kryteria kliniczne do diagnozowania wysokiego ryzyka klinicznego dla psychozy są już dostępne. Jednak zrozumienie czynników modulujących ryzyko późniejszego rozwoju szczerej psychozy u osób zagrożonych pozostaje nieuchwytne. Celem pracy była identyfikacja

Schizofrenia okreslona genetycznie nie jest zwiazana z uposledzona homeostaza glukozy

Wrz. 7, 2019 by

Ryzyko zoladkowo-jelitowe Hipopotencja w schizofrenii i zaburzenie schizoafektywne leczone lekami przeciwpsychotycznymi

Wrz. 6, 2019 by

Ryzyko hipomotility w żołądku i jelitach (GIHM) przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych u pacjentów ze schizofrenią pozostaje niedostatecznie rozpoznane. Celem tego badania było zbadanie występowania GIHM i jego ryzyka u pacjentów

Predyktory agresji u 3,322 pacjentów z zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami ze spektrum schizofrenii ocenianych w warunkach sluzb ratunkowych

Wrz. 6, 2019 by

Celem tego badania jest określenie prawdopodobieństwa agresji i powiązanych czynników u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii (SSD) i zaburzeniami afektywnymi, którzy byli oceniani w warunkach służb ratunkowych. Przeprowadzono retrospektywne

Indywidualna zmiennosc i doswiadczenia podobne do psychotycznych u mlodziezy: Wyniki z kohorty ALSPAC

Wrz. 6, 2019 by

Badania kliniczne i epidemiologiczne wykazały związek pomiędzy podwyższoną zmiennością wewnątrzosobniczą (IIV) czasu reakcji i zaburzeniami psychotycznymi. Jednakże niewiele uwagi poświęcono związkowi pomiędzy stabilnością wydajności i doświadczeniami podobnymi do psychotycznych (PLE)

Poprawianie indywidualnych przewidywan: Podejscie uczenia maszynowego do wykrywania i atakowania heterogenicznosci w schizofrenii (i innych chorobach psychicznych)

Wrz. 6, 2019 by

Choroby psychiczne są bardzo niejednorodne zarówno pod względem objawów klinicznych, jak i etiologii. Wraz z niedawnym wzrostem stosowania technik uczenia maszynowego w celu diagnozowania i prognozowania tych zaburzeń, kwestia heterogeniczności

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu

Wrz. 5, 2019 by

W Kanadzie wskaźniki dostaw cesarskiego cięcia znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Aby obniżyć te współczynniki, potrzebne są skuteczne, bezpieczne strategie. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, grupową, kontrolowaną próbę wieloaspektowej 1,5-letniej interwencji

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%,

Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 7

Wrz. 2, 2019 by

Obecnie włączono tocilizumab jako lek pierwszego rzutu w leczeniu ciężkiego zespołu uwalniania cytokin. Tocilizumab może stępić maksymalną proliferację limfocytów T przez zakłócanie pętli sprzężenia zwrotnego cytokin; w związku z tym

Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 6

Wrz. 2, 2019 by

Częstość przeżycia wolnego od zdarzeń w medianie okresu obserwacji wynoszącej 6 miesięcy wyniosła 67% w tym silnie uprzednio leczonym populacjach. Kilku pacjentów z nawrotem otrzymało leczenie ratunkowe, a wskaźnik przeżycia