Wycofanie Glikokortykoidów wziewnych i zaostrzenie POChP AD 2

Wrz. 4, 2019 by

Druga grupa nadal otrzymywała tiotropium i salmeterol przez okres 52 tygodni, ale ze stopniowym zmniejszaniem dawki flutikazonu co 6 tygodni, z całkowitej dziennej dawki 1000 .g do 500 .g, a

Wycofanie Glikokortykoidów wziewnych i zaostrzenie POChP AD 5

Wrz. 3, 2019 by

Częstość sercowych zdarzeń niepożądanych będących przedmiotem zainteresowania jest podobnie zrównoważona między grupami, z głównymi niekorzystnymi zdarzeniami sercowymi zgłaszanymi u 2,2% pacjentów w grupie z odstawieniem glukokortykoidu i 2,0% pacjentów w

Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 5

Wrz. 2, 2019 by

Kręgi pełne wskazują na całkowitą remisję, otwarte kółka bez odpowiedzi i poziome linie środkowe. Ciężki zespół uwalniania cytokin rozpoczął medianę dnia po infuzji, podczas gdy zespół uwalniania cytokin, który nie

Grupy glejaków W oparciu o mutacje promotorów 1p / 19q, IDH i TERT w nowotworach AD 3

Wrz. 1, 2019 by

Ostatecznie 81 z 121 (67%) potrójnie negatywnych glejaków stanowiły glejaki stopnia IV. Około 80% potrójnie pozytywnych glejaków i glejaków z tylko mutacjami IDH wystąpiło w płacie czołowym (patrz Tabela S2B

Grupy glejaków W oparciu o mutacje promotorów 1p / 19q, IDH i TERT w nowotworach AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Guzy stopnia I (gwiaździak pilocytowy) różnią się klinicznie i patologicznie, a zatem nie zostały uwzględnione. Opisano przypadki kontroli klinicznej glejaka Mayo Clinic, a także przypadki i kontrole z University of

Grupy glejaków W oparciu o mutacje promotorów 1p / 19q, IDH i TERT w nowotworach

Wrz. 1, 2019 by

Przewidywanie zachowania klinicznego, odpowiedzi na leczenie i wyniku glejaka naciekowego jest wyzwaniem. Na podstawie wcześniejszych badań nad biologią guza, zdefiniowaliśmy pięć grup molekularnych glejaka z zastosowaniem trzech zmian: mutacje w

Mongersen, doustny antysensowny oligonukleotyd SMAD7 i choroba Crohna

Wrz. 1, 2019 by

Zapalenie związane z chorobą Leśniowskiego-Crohna charakteryzuje się zmniejszoną aktywnością immunosupresyjnego cytokiny, która transformuje czynnik wzrostu .1 (TGF-.1) z powodu wysokich poziomów SMAD7, inhibitora sygnalizacji TGF-.1. Badania przedkliniczne i badanie fazy

Lost in Transmission – Informacja o narkotykach FDA, która nigdy nie dociera do klinicystów cd

Wrz. 1, 2019 by

. . . W przypadku ramelonu, w profilu bezpieczeństwa występuje kilka problemów, w tym częste objawy uboczne i możliwa hiperprolaktynemia. To, że decyzja FDA była bliskie, nie zostało zakomunikowane na

Cztery reformy systemu opieki zdrowotnej na rok 2009 cd

Wrz. 1, 2019 by

Nie jest możliwe, aby poszczególni lekarze lub grupy lekarzy przeprowadzali niezbędne analizy i rozpowszechniali wyniki w całej społeczności opieki zdrowotnej. Aby zrealizować to zadanie, Kongres powinien stworzyć quasi-niezależny instytut do

Rachunek Baucusa i nadzieja na reformę cd

Wrz. 1, 2019 by

W niewiążącym języku stwierdza się, że reforma stanowi okazję do rozważenia tej kwestii i nalega, aby Kongres rozważył ustanowienie państwowego programu demonstracyjnego w celu oceny alternatyw dla obecnego cywilnego systemu