Koniec brzuszny i doglowowy moze sie konczyc slepo

Wrz. 19, 2019 by

Jest to głębokie zagłębienie lub wtórny przewód, przebiegający wzdłuż bocznej ściany części zstępującej przewodu środkowego. Jest on zagięty doglewowo i bocznie przez bańkę sitową (bulla etbmoidalis), niektóre przednie komórki sitowe,

Technika zabiegu

Wrz. 17, 2019 by

W razie silnego upadku stanu odzywienia uciekamy sie przedtem do karmienia przez sonde

Wrz. 17, 2019 by

Czynnik odnowy krwinek

Wrz. 13, 2019 by

Czynnik odnowy krwinek, czyli czynnik przeciw niedokrwistości (hemogen). Niektórzy uważają, że witamina B2 jest czynnikiem, który zapobiega niedokrwistości powstającej często w pelagrze u zwierząt laboratoryjnych. U człowieka również niektóre niedokrwistości,

Z dalszych badan klinicznych wynika

Wrz. 9, 2019 by

Terapia poznawcza moze poprawic objawy negatywne i funkcjonowanie spoleczne w schizofrenii pierwszego rzutu

Wrz. 8, 2019 by

Metaanalizy donoszą, że efekty remediacji poznawczej mogą wykraczać poza polepszenie funkcji poznawczych, obejmując nieoczekiwane korzyści dla pacjentów ze schizofrenią, takie jak zmniejszenie objawów negatywnych i poprawa funkcjonowania. Ponadto, niektóre dowody

Metacognitive Reflection and Insight Therapy for Early Psychosis: Wstepne badanie nowej psychoterapii integracyjnej

Wrz. 7, 2019 by

Zły wgląd utrudnia leczenie we wczesnej fazie psychozy (EPP). Niniejszy manuskrypt przedstawia wstępne wyniki badań nowatorskiej, zorientowanej na metapoznawczą psychoterapii integracyjnej, Metacognitive Reflection and Insight Therapy, dla osób z psychozą

Schizofrenia okreslona genetycznie nie jest zwiazana z uposledzona homeostaza glukozy

Wrz. 7, 2019 by

Suplementacja kwasów tluszczowych omega-3 moze zapobiegac utracie grubosci istoty szarej w lewej kretrze kretarzowo-potylicznej w schizofrenii pierwszego epizodu

Wrz. 6, 2019 by

Celem pracy była ocena zmian grubości korowej kości związanych ze stosowaniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 (PUFA) jako terapii uzupełniającej u pacjentów z pierwszą schizofrenią epizodyczną. Przeprowadzono podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane

Mongersen, doustny antysensowny oligonukleotyd SMAD7 i choroba Crohna AD 2

Wrz. 1, 2019 by

Pacjenci byli również wykluczeni, jeśli mieli zwężenia, przetoki, chorobę okołoodbytniczą, objawy pozajelitowe, aktywne lub niedawne infekcje lub historię raka. Pacjenci mogli nadal otrzymywać stałe dawki doustnego prednizolonu (.40 mg na