Lejek kosci sitowej

Wrz. 18, 2019 by

Lejek kości sitowej (infundibulum) jest szerszy na dnie niż przy ujściu i ma 1-12 mm głębokości. Blisko jego grzbietowego końca, w dnie lub bocznej ścianie znajduje się ujście zatoki szczękowej.

Górny przewód nosowy

Wrz. 18, 2019 by

Może dochodzić aż do blaszki sitowej (lamina cribrosa), lecz zazwyczaj jest ograniczony brzusznie przez połączenie bańki sitowej i przyczepionego brzegu środkowej małżowiny. Może łączyć w różnych miejscach, tworząc przedziałki, a

Przygotowanie przedoperacyjne.

Wrz. 15, 2019 by

W razie prawidlowego przebiegu pooperacyjnego pozwalamy choremu na picie plynów

Wrz. 13, 2019 by

Czynnik odnowy krwinek

Wrz. 13, 2019 by

Czynnik odnowy krwinek, czyli czynnik przeciw niedokrwistości (hemogen). Niektórzy uważają, że witamina B2 jest czynnikiem, który zapobiega niedokrwistości powstającej często w pelagrze u zwierząt laboratoryjnych. U człowieka również niektóre niedokrwistości,

Metoda Grossa

Wrz. 11, 2019 by

Metoda Grossa polega na tym, ze rozpuszczona kazeina strąca się 170 wodnoalkoholowym kwasem octowym, natomiast pochodne jej strawienia, tzw. kazeozy, pozostają w roztworze. Odczynniki: 1) 1% zasadowy roztwór kazeiny, przyrządzony

Metoda palminowa Ehrmanna

Wrz. 10, 2019 by

Metoda palminowa Ehrmanna oznaczania lipazy polega na badaniu zarzuconej do żołądka zawartości dwunastniczej lub kału po podaniu tłuszczu, wolnego od najmniejszej nawet domieszki kwasów tłuszczowych. Takim tłuszczem jest palmina. Jeżeli

Wykorzystanie poligenowych wyników oceny ryzyka w celu identyfikacji fenotypów zwiazanych z ryzykiem genetycznym schizofrenii

Wrz. 9, 2019 by

Badanie fenotypowych objawów zwiększonej odpowiedzialności genetycznej za schizofrenię może zwiększyć nasze zrozumienie tego zaburzenia. W szczególności, informacje pochodzące z alleli zidentyfikowanych w badaniach asocjacyjnych całego genomu można złożyć w poligenową

Ticagrelor przedszpitalny w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 4

Wrz. 5, 2019 by

Pierwszą i drugą dawkę nasycającą badanego leku podano ponad 99% i 95% pacjentów, a prawie 99% otrzymało co najmniej jedną dawkę aspiryny (Tabela 1). Większość pacjentów ze STEMI otrzymywała leczenie

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%,