Srodkowy przewód nosowy

Wrz. 19, 2019 by

Środkowy przewód nosowy dzieli się rozwojowo i topograficznie na część wstępującą i zstępującą. Część wstępująca jest to zachyłek czołowy (processus frontalis), do którego uchodzi zatoka czołowa, komórki- grobli nosa (agger

Górny przewód nosowy

Wrz. 18, 2019 by

Może dochodzić aż do blaszki sitowej (lamina cribrosa), lecz zazwyczaj jest ograniczony brzusznie przez połączenie bańki sitowej i przyczepionego brzegu środkowej małżowiny. Może łączyć w różnych miejscach, tworząc przedziałki, a

Wynik czynnosciowy tej operacji jest w wiekszosci przypadków doskonal

Wrz. 16, 2019 by

W metodzie Metta ilosc trypsyny oznacza sie w mm strawionego bialka w rurkach Metta w sposób nastepujacy

Wrz. 11, 2019 by

W metodzie Metta ilość trypsyny oznacza się w mm strawionego białka w rurkach Metta w sposób następujący: zawartości dwunastniczej rozcieńcza się w probówce przez dodanie 1ml 10/0 roztworu sody, wrzuca

Wzrost poziomu cukru w krwi pobudza trzustke do wzmozonego wydzielania insuliny

Wrz. 10, 2019 by

Wzrost poziomu cukru w krwi pobudza trzustkę do wzmożonego wydzielania insuliny i częściowo wagotoniny oraz przedni płat przysadki do wydzielania hormonu trzustko zwrotnego (pankreatostimuLiny), który wzmaga czynność wysp Langerhansa. W

Róznicowanie fenotypów klinicznych i behawioralnych w psychozie pierwszego odcinka podczas utrzymywania wzrokowo-przestrzennej pamieci roboczej

Wrz. 9, 2019 by

Przebadaliśmy neuronalne podstawy pamięci operacyjnej u osób z pierwszym epizodem psychozy (FEP) i oceniliśmy, w jaki sposób te zaburzenia neurologiczne wiążą się z zachowaniem i / lub rdzeniem z patofizjologią

Historia powiklan polozniczych wiaze sie z ryzykiem progresji od zagrozonego stanu psychicznego do psychozy

Wrz. 7, 2019 by

Kryteria kliniczne do diagnozowania wysokiego ryzyka klinicznego dla psychozy są już dostępne. Jednak zrozumienie czynników modulujących ryzyko późniejszego rozwoju szczerej psychozy u osób zagrożonych pozostaje nieuchwytne. Celem pracy była identyfikacja

Zludzenia mowy i wydajnosc pamieci roboczej w nieklinicznej psychozie

Wrz. 7, 2019 by

Zaburzenia psychotyczne charakteryzują słuchowe halucynacje werbalne (AVH), a badania wykazały, że AVH są powiązane z deficytami pamięci operacyjnej. Nasze rozumienie AVH w kontinuum psychozy jest ograniczone. Do chwili obecnej niewiele

Ryzyko zoladkowo-jelitowe Hipopotencja w schizofrenii i zaburzenie schizoafektywne leczone lekami przeciwpsychotycznymi

Wrz. 6, 2019 by

Ryzyko hipomotility w żołądku i jelitach (GIHM) przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych u pacjentów ze schizofrenią pozostaje niedostatecznie rozpoznane. Celem tego badania było zbadanie występowania GIHM i jego ryzyka u pacjentów

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Uważano, że szpitale przestrzegały programu, jeśli spełniły następujące z góry określone kryteria: przeprowadzenie co najmniej trzech trzymiesięcznych sesji kontrolnych rocznie, przegląd ponad 80% kwalifikujących się przypadków cesarskiego cięcia oraz sformułowanie