Posted by on 16 września 2018

Chociaż upośledzenie Teorii Umysłu (ToM) zaobserwowano u pacjentów z szerokim zakresem zaburzeń psychicznych, podobieństwo i wyjątkowość tych defektów w grupach diagnostycznych nie zostało dokładnie zbadane. Zrekrutowaliśmy 35 uczestników ze schizofrenią (SCZ), 35 z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (BD), 35 z ciężką depresją (MDD) i 35 osobami zdrowymi w tym badaniu. Wszyscy uczestnicy byli dobrani pod względem wieku, proporcji płci i szacunków IQ. Zadanie Yoni, przechwytujące zarówno poznawcze i afektywne komponenty ToM na poziomie pierwszego i drugiego rzędu, zostało podjęte. Powtórnie zmierzona ANOVA i MANOVA zostały przeprowadzone w celu porównania różnic między grupami w wydajności ToM. Następnie zbudowano sieć z występami ToM, objawami psychotycznymi i depresyjnymi oraz funkcją wykonawczą jako węzłami badającymi kliniczne korelaty ToM. Ogólnie rzecz biorąc, zaburzenia ToM obserwowano we wszystkich grupach pacjentów w porównaniu ze zdrowymi kontrolami, przy czym pacjenci ze SCZ osiągali gorsze wyniki niż chorzy z BD. W warunkach drugiego rzędu pacjenci z SCZ i MDD wykazywali deficyty zarówno w stanach poznawczych, jak i afektywnych, podczas gdy pacjenci z BD osiągali znacznie gorsze wyniki w warunkach poznawczych. Analiza sieci wykazała, że ??występowanie TOM drugiego rzędu było związane z objawami psychotycznymi i depresyjnymi, a także dysfunkcją wykonawczą, podczas gdy skuteczność TE drugiego rzędu i objawy negatywne wykazywały stosunkowo dużą centralność w sieci. Pacjenci z SCZ, MDD i BD wykazywali różne typy i ciężkość upośledzeń w podzespołach ToM. Upośledzenie uczucia wyższego rzędu ToM wydaje się być ściśle związany z objawami klinicznymi zarówno w zaburzeniach psychotycznych, jak i afektywnych. [więcej w: lekarz od paznokci, profilaktyka poekspozycyjna, pochp zaostrzenie ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od paznokci pochp zaostrzenie profilaktyka poekspozycyjna

Posted by on 16 września 2018

Chociaż upośledzenie Teorii Umysłu (ToM) zaobserwowano u pacjentów z szerokim zakresem zaburzeń psychicznych, podobieństwo i wyjątkowość tych defektów w grupach diagnostycznych nie zostało dokładnie zbadane. Zrekrutowaliśmy 35 uczestników ze schizofrenią (SCZ), 35 z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (BD), 35 z ciężką depresją (MDD) i 35 osobami zdrowymi w tym badaniu. Wszyscy uczestnicy byli dobrani pod względem wieku, proporcji płci i szacunków IQ. Zadanie Yoni, przechwytujące zarówno poznawcze i afektywne komponenty ToM na poziomie pierwszego i drugiego rzędu, zostało podjęte. Powtórnie zmierzona ANOVA i MANOVA zostały przeprowadzone w celu porównania różnic między grupami w wydajności ToM. Następnie zbudowano sieć z występami ToM, objawami psychotycznymi i depresyjnymi oraz funkcją wykonawczą jako węzłami badającymi kliniczne korelaty ToM. Ogólnie rzecz biorąc, zaburzenia ToM obserwowano we wszystkich grupach pacjentów w porównaniu ze zdrowymi kontrolami, przy czym pacjenci ze SCZ osiągali gorsze wyniki niż chorzy z BD. W warunkach drugiego rzędu pacjenci z SCZ i MDD wykazywali deficyty zarówno w stanach poznawczych, jak i afektywnych, podczas gdy pacjenci z BD osiągali znacznie gorsze wyniki w warunkach poznawczych. Analiza sieci wykazała, że ??występowanie TOM drugiego rzędu było związane z objawami psychotycznymi i depresyjnymi, a także dysfunkcją wykonawczą, podczas gdy skuteczność TE drugiego rzędu i objawy negatywne wykazywały stosunkowo dużą centralność w sieci. Pacjenci z SCZ, MDD i BD wykazywali różne typy i ciężkość upośledzeń w podzespołach ToM. Upośledzenie uczucia wyższego rzędu ToM wydaje się być ściśle związany z objawami klinicznymi zarówno w zaburzeniach psychotycznych, jak i afektywnych. [więcej w: lekarz od paznokci, profilaktyka poekspozycyjna, pochp zaostrzenie ]

Powiązane tematy z artykułem: lekarz od paznokci pochp zaostrzenie profilaktyka poekspozycyjna