Posted by on 19 grudnia 2018

W metodzie Metta ilość trypsyny oznacza się w mm strawionego białka w rurkach Metta w sposób następujący: zawartości dwunastniczej rozcieńcza się w probówce przez dodanie 1ml 10/0 roztworu sody, wrzuca się kawałki rurki Metta i wstawia do cieplarni o ciepłocie 40° C na 20 godzin. Po tym czasie mierzy się długość strawionych słupków białka. Ilość mm strawionego białka jest miarą stężenia trypsyny. Przyrządzanie rurek Metta p. t. V. Meto,da Carnot-Maubana II: Do płytki Petriego wlewa się 20 ml 570 żelatyny, podbarwionej lakmusem, i na dolnej połówce płytki przeprowadza się 5 linii, równoległych i jedną do nich prostopadłą, tak iż powierzchnia płytki zostaje podzielona na 12 części. Na każdą działkę opuszcza się 2-3 krople coraz większych rozcieńczeń zawartości dwunastniczej w wodzie przekroplonej, sporządzonych tak jak w metodzie Grossa. Po 24 godzinach przebywania w ciepłocie pokojowej odczytuje się wynik, strawienie żelatyny przez trypsynę objawia się powstaniem zagłębienia. W warunkach prawidłowych wywołują zagłębienia rozcieńczenia aż do 1 : 512 włącznie. Oznaczanie diastazy metodą Wohlgemutha, którą stosuje się w klinikach, polega na wykrywaniu za pomocą, jodu najmniejszej ilości skrobi dodanej do zupełnie świeżego badanego materiału, która nie została rozłożona przez jego diastazę. [więcej w: aparaty lingwalne, zolaxa opinie, zaburzenie schizoafektywne ]

Powiązane tematy z artykułem: aparaty lingwalne zaburzenie schizoafektywne zolaxa opinie

Posted by on 19 grudnia 2018

W metodzie Metta ilość trypsyny oznacza się w mm strawionego białka w rurkach Metta w sposób następujący: zawartości dwunastniczej rozcieńcza się w probówce przez dodanie 1ml 10/0 roztworu sody, wrzuca się kawałki rurki Metta i wstawia do cieplarni o ciepłocie 40° C na 20 godzin. Po tym czasie mierzy się długość strawionych słupków białka. Ilość mm strawionego białka jest miarą stężenia trypsyny. Przyrządzanie rurek Metta p. t. V. Meto,da Carnot-Maubana II: Do płytki Petriego wlewa się 20 ml 570 żelatyny, podbarwionej lakmusem, i na dolnej połówce płytki przeprowadza się 5 linii, równoległych i jedną do nich prostopadłą, tak iż powierzchnia płytki zostaje podzielona na 12 części. Na każdą działkę opuszcza się 2-3 krople coraz większych rozcieńczeń zawartości dwunastniczej w wodzie przekroplonej, sporządzonych tak jak w metodzie Grossa. Po 24 godzinach przebywania w ciepłocie pokojowej odczytuje się wynik, strawienie żelatyny przez trypsynę objawia się powstaniem zagłębienia. W warunkach prawidłowych wywołują zagłębienia rozcieńczenia aż do 1 : 512 włącznie. Oznaczanie diastazy metodą Wohlgemutha, którą stosuje się w klinikach, polega na wykrywaniu za pomocą, jodu najmniejszej ilości skrobi dodanej do zupełnie świeżego badanego materiału, która nie została rozłożona przez jego diastazę. [więcej w: aparaty lingwalne, zolaxa opinie, zaburzenie schizoafektywne ]

Powiązane tematy z artykułem: aparaty lingwalne zaburzenie schizoafektywne zolaxa opinie