Posted by on 17 listopada 2018

Dobrze jest teraz uwolnić najpierw tętnicę tarczową dolną w jej odcinku położonym przyśrodkowo od tętnicy szyjnej wspólnej i po starannym jej wyosobnieniu z tkanek okolicznych przeciąć między podwiązkami; oba kikuty przeciętej tętnicy odsuwamy gazikami na boki, zważając przy kikucie położonym obok tarczycy na nerw wsteczny, a po drugiej stronie -na nerw współczulny. Worek uchyłka znajdujemy z reguły bez szczególnych trudności; mały uchyłek rozpoznajemy od razu po żółtawobladym zabarwieniu tkanki. Wyłuszczamy uchyłek z tkanki otaczającej jak worek przepuklinowy, zważając w obrębie szyjki uchyłka na rozszerzone żyły, których uszkodzenie sprawia niepotrzebnie kłopot i przedłuża operację; po nałożeniu na szyję uchyłka dwóch zaciskadeł, miękkiego na 2 cm od podstawy, a twardego nieco dalej, odcinamy uchyłek między zaciskadłami najlepiej za pomocą żegadła. Teraz nakładamy dwa szwy sytuacyjne na ścianę przełyku poza obrębem zaciskadła, po czym zeszywamy przekrój podstawy uchyłka szwem ciągłym, nie zdejmując miękkiego zaciskadła. [więcej w: wyrostek haczykowaty, skierowania do sanatorium zwroty, zaburzenia integracji sensorycznej test ]

Powiązane tematy z artykułem: skierowania do sanatorium zwroty wyrostek haczykowaty zaburzenia integracji sensorycznej test

Posted by on 17 listopada 2018

Dobrze jest teraz uwolnić najpierw tętnicę tarczową dolną w jej odcinku położonym przyśrodkowo od tętnicy szyjnej wspólnej i po starannym jej wyosobnieniu z tkanek okolicznych przeciąć między podwiązkami; oba kikuty przeciętej tętnicy odsuwamy gazikami na boki, zważając przy kikucie położonym obok tarczycy na nerw wsteczny, a po drugiej stronie -na nerw współczulny. Worek uchyłka znajdujemy z reguły bez szczególnych trudności; mały uchyłek rozpoznajemy od razu po żółtawobladym zabarwieniu tkanki. Wyłuszczamy uchyłek z tkanki otaczającej jak worek przepuklinowy, zważając w obrębie szyjki uchyłka na rozszerzone żyły, których uszkodzenie sprawia niepotrzebnie kłopot i przedłuża operację; po nałożeniu na szyję uchyłka dwóch zaciskadeł, miękkiego na 2 cm od podstawy, a twardego nieco dalej, odcinamy uchyłek między zaciskadłami najlepiej za pomocą żegadła. Teraz nakładamy dwa szwy sytuacyjne na ścianę przełyku poza obrębem zaciskadła, po czym zeszywamy przekrój podstawy uchyłka szwem ciągłym, nie zdejmując miękkiego zaciskadła. [więcej w: wyrostek haczykowaty, skierowania do sanatorium zwroty, zaburzenia integracji sensorycznej test ]

Powiązane tematy z artykułem: skierowania do sanatorium zwroty wyrostek haczykowaty zaburzenia integracji sensorycznej test